Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení organizační


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor tajemníka - Oddělení organizační

Bláhová Michaela DiS. vedoucí odd. ORG, agenda RMO, ZMO +420 378 036 625 212 Mohylová 55
Bc. Čížková Milena vymáhání pohledávek +420 378 036 622 204 Mohylová 55
Ditrichová Martina příjmová pokladna, majetek hasiči +420 378 036 612 216 Mohylová 55
Šlaisová Eva výdajová pokladna, hospodářka, majetek MO Plzeň 4 +420 378 036 618 231 Mohylová 55
Fenclová Jitka podatelna +420 378 036 616 101 Mohylová 55
Korbová Jitka podatelna +420 378 036 616 101 Mohylová 55
Křížová Iveta informace, ústředna, vstupenky +420 378 036 631 vrátnice Mohylová 55
Bc. Malinová Marie informace, ústředna +420 378 036 631 vrátnice Mohylová 55
Fiala Radomír řidič, údržbář +420 378 036 619 suterén Mohylová 55

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu