Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení právní a správních činností


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor tajemníka - Oddělení právní a správních činností

Mgr. Papáčková Dana vedoucí odd. PSČ, přestupková agenda +420 378 036 667 206 Mohylová 55
Mgr. Vondráková Marie přestupky +420 378 036 613 223 Mohylová 55
Mgr. Červenka Jiří přestupky +420 378 036 621 223 Mohylová 55
Filipcová Dana evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT +420 378 036 620 13 Mohylová 61
Kanická Štěpánka evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT +420 378 036 614 13 Mohylová 61

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu