Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení tajemníka


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor tajemníka - Oddělení tajemníka

Šnebergrová Adéla asistentka místostarosty +420 378 036 604 225 Mohylová 55
Hrdličková Líba asistentka starosty MO P4 +420 378 036 601 210 Mohylová 55
Ing. Finnová Markéta personalistka, mzdová účetní +420 378 036 607 228 Mohylová 55
Ing. Dolenská Pavla personální práce, vzdělávání +420 378 036 606 228 Mohylová 55
Tišerová Jana vnitřní kontrola +420 378 036 624 1 Mohylová 61
Mgr. Zilvarová Věra referent vztahů k veřejnosti +420 378 036 690 208 Mohylová 55

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu