Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor vnějších vztahů, kult.a propagace


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Švábek Jan vedoucí Odboru VVKP +420 378 036 690 208 Mohylová 55
Nová Veronika kultura a finanční referent +420 378 036 664 Zábělská 54b

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor vnějších vztahů, kult.a propagace - úsek Dklubu

Čivišová Barbora vedoucí úseku Dklubu +420 378 036 699 Zábělská 54b
Mgr. Štěrbová Pavlína koordinační prac.+fin.referent DK +420 378 036 697 Zábělská 54b

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu