Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor životního prostředí a dopravy


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí a dopravy

Ing. Drábová Romana vedoucí odboru - Odbor životního prostředí a dopravy +420 378 036 680 29 Mohylová 61
Bc. Mágr Roman doprava, komunikace, havárie +420 378 036 623 16 Mohylová 61
Karban Jan agenda dopravy a komunikací +420 378 036 689 16 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí

Bc. Vojta Lukáš pověřen vedením odd. životního prostředí, odpady a dětské prvky +420 378 036 683 7 Mohylová 61
Freisleben Jakub mistr - veřejná služba +420 378 036 688 7 Mohylová 61
Ing. Berchová Renata stromy, ochrana ovzduší +420 378 036 681 16 Mohylová 61
Hadrabová Světlana úklid obvodu, zeleň +420 378 036 684 15 Mohylová 61
Srbová Miroslava úklid obvodu, údržba zeleně +420 378 036 682 15 Mohylová 61
Mgr. Walterová Dana DiS. finanční referent, veřejné zakázky +420 378 036 687 7 Mohylová 61

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu