Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor životního prostředí a dopravy


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Drábová Romana vedoucí odboru - Odbor životního prostředí a dopravy 378 036 680 29 Mohylová 61
Prokop Václav doprava, komunikace, havárie 378 036 623 28 Mohylová 61
Moulisová Irena doprava, komunikace, havárie 378 036 686 16 Mohylová 61
Karban Jan agenda dopravy a komunikací 378 036 689 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí

Bc. Vojta Lukáš pověřen vedením odd. životního prostředí, odpady a dětské prvky 378 036 683 7 Mohylová 61
Ing. Berchová Renata stromy, ochrana ovzduší 378 036 681 28 Mohylová 61
Ing. Krommer Evžen řízení ZC veřejně prospěšných prací-úklid 378 036 688 7 Mohylová 61
Hadrabová Světlana úklid obvodu, zeleň 378 036 684 15 Mohylová 61
Srbová Miroslava úklid obvodu, údržba zeleně 378 036 682 15 Mohylová 61
Mgr. Walterová Dana DiS. Finanční referent, veřejné zakázky 378 036 687 7 Mohylová 61

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu