Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení životního prostředí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. Vojta Lukáš pověřen vedením odd. životního prostředí, odpady a dětské prvky 378 036 683 7 Mohylová 61
Ing. Berchová Renata stromy, ochrana ovzduší 378 036 681 28 Mohylová 61
Ing. Krommer Evžen řízení ZC veřejně prospěšných prací-úklid 378 036 688 7 Mohylová 61
Hadrabová Světlana úklid obvodu, zeleň 378 036 684 15 Mohylová 61
Srbová Miroslava úklid obvodu, údržba zeleně 378 036 682 15 Mohylová 61
Mgr. Walterová Dana DiS. Finanční referent, veřejné zakázky 378 036 687 7 Mohylová 61

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu