Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor stavebně správní a investic


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Malinová Kateřina pověřena vedením odboru, investice 378 036 654 212 Mohylová 55
Kroupová Jana administrativní a spis. pracovník, ověřování 378 036 644 212 Mohylová 55
Grossová Jana správa a provoz MŠ 378 036 621 102 Mohylová 55
Krysl Jan státní stav. dohled, správa budov 378 036 659 30 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor stavebně správní a investic - Oddělení stavebního úřadu

Valtová Markéta pověřena vedením odd. stavebního úřadu 378 036 656 103 Mohylová 55
Ing. Káchová Karla stavební úřad 378 036 651 103 Mohylová 55
Čermáková Kunešová Martina státní stavební dohled, stavební úřad 378 036 652 30 Mohylová 61
Ing. Prokopová Dana Stavební úřad 378 036 653 103 Mohylová 55

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu