Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor stavebně správní a investic


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. Hrabáková Šárka vedoucí odboru - Odbor stavebně správní a investic 37 803 6650 212 Mohylová 55
Valtová Markéta stavební úřad 37 803 6656 103 Mohylová 55
Ing. Káchová Karla stavební úřad 37 803 6651 103 Mohylová 55
Myslivcová Eva stavební úřad 37 803 6653 103 Mohylová 55
Kroupová Jana správa a provoz MŠ 37 803 6644 221 Mohylová 55
Ing. Malinová Kateřina investice 37 803 6654 212 Mohylová 55
Grossová Jana administrativní a spis. pracovník, ověřování 37 803 6621 102 Mohylová 55
Čermáková Kunešová Martina státní stavební dohled, stavební úřad 37 803 6652 30 Mohylová 61
Krysl Jan státní stav. dohled, správa budov 37 803 6659 30 Mohylová 61

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu