Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení stavebního úřadu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor stavebně správní a investic - Oddělení stavebního úřadu

Valtová Markéta pověřena vedením odd. stavebního úřadu +420 378 036 656 103 Mohylová 55
Ing. Káchová Karla stavební úřad +420 378 036 651 103 Mohylová 55
Mgr.Bc. Čása Ladislav stavební úřad +420 378 036 655 103 Mohylová 55
Ing. Prokopová Dana Stavební úřad +420 378 036 653 102 Mohylová 55

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu