Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení stavebního úřadu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Valtová Markéta pověřena vedením odd. stavebního úřadu 378 036 656 103 Mohylová 55
Ing. Káchová Karla stavební úřad 378 036 651 103 Mohylová 55
Čermáková Kunešová Martina státní stavební dohled, stavební úřad 378 036 652 30 Mohylová 61
Ing. Prokopová Dana Stavební úřad 378 036 653 103 Mohylová 55

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu