Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení stavebního úřadu


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Valtová Markéta pověřena vedením odd. stavebního úřadu +420 378 036 656 103 Mohylová 55
Ing. Káchová Karla stavební úřad +420 378 036 651 103 Mohylová 55
Čermáková Kunešová Martina státní stavební dohled, stavební úřad +420 378 036 652 30 Mohylová 61
Ing. Prokopová Dana Stavební úřad +420 378 036 653 103 Mohylová 55

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu