Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor sociální


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PaedDr. Hrabáčková Jaroslava vedoucí odboru - Odbor sociální 378 036 660 215 Mohylová 55
Vítovcová Jitka sociální věci, opatrovnictví 378 036 661 204 Mohylová 55
Bc. Pilátová Pavla DiS. sociálně právní ochrana dětí, kurátorství 378 036 641 220 Mohylová 55
Mgr. Hirmanová Vlasta sociálně práv.ochrana dítěte 378 036 666 220 Mohylová 55
Kantová Andrea DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 645 230 Mohylová 55
Šmídlová Jiřina DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 665 230 Mohylová 55
Bučanová Nikola DiS. sociální věci, poradenství 378 036 668 9 Mohylová 61
Šteifová Libuše DiS. sociální věci, poradenství 378 036 671 9 Mohylová 61
Pelcrová Veronika veřejný opatrovník, Plzeňská karta 378 036 615 31 Mohylová 61

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu