Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor sociální


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor sociální

PaedDr. Hrabáčková Jaroslava vedoucí Odboru sociálního +420 378 036 660 215 Mohylová 55
Bc. Pilátová Pavla DiS. soc.právní ochrana dítěte, kurátorství +420 378 036 641 220 Mohylová 55
Mgr. Plincelnerová Jana soc.právní ochrana dítěte, kurátorka +420 378 036 666 220 Mohylová 55
Kantová Andrea DiS. soc.právní ochrana dítěte, kurátorství +420 378 036 645 230 Mohylová 55
Šmídlová Jiřina DiS. soc.právní ochrana dítěte, kurátorka +420 378 036 665 230 Mohylová 55
Mgr. Čechová Barbora DiS. veřejný opatrovník +420 378 036 615 28 Mohylová 61
Königsmarková Hana DiS. sociální věci +420 378 036 668 9 Mohylová 61
Šteifová Libuše DiS. sociální věci +420 378 036 671 9 Mohylová 61
Burešová Klára veřejný opatrovník +420 378 036 661 28 Mohylová 61

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu