Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor sociální


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PaedDr. Hrabáčková Jaroslava vedoucí odboru - SOC +420 378 036 660 215 Mohylová 55
Vítovcová Jitka sociální věci, opatrovnictví +420 378 036 661 28 Mohylová 61
Bc. Pilátová Pavla DiS. sociálně právní ochrana dětí, kurátorství +420 378 036 641 220 Mohylová 55
DiS. Myšková Veronika sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 666 220 Mohylová 55
Kantová Andrea DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 645 230 Mohylová 55
Šmídlová Jiřina DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 665 230 Mohylová 55
Bučanová Nikola DiS. sociální věci, poradenství +420 378 036 668 9 Mohylová 61
Šteifová Libuše DiS. sociální věci, poradenství +420 378 036 671 9 Mohylová 61
Pelcrová Veronika veřejný opatrovník, Plzeňská karta +420 378 036 615 31 Mohylová 61

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu