Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor právní, spr.činností a org.


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor právní, spr.činností a org.

Fax UMO Plzeň 4 +420 378 036 602 Mohylová 55

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu