Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor právní, spr.činností a org.


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Hrubý Michal vedoucí odboru - Odbor právní, správních činností a organizační +420 378 036 610 213 Mohylová 55
Fax UMO Plzeň 4 +420 378 036 602 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor právní, spr.činností a org. - Oddělení organizační

Bláhová Michaela pověřena vedením ORG oddělení, Zastupitelstvo, Rada MO P4 +420 378 036 625 206 Mohylová 55
Šnebergrová Adéla asistentka místostarosty +420 378 036 604 225 Mohylová 55
Ditrichová Martina příjmová pokladna, majetek hasiči +420 378 036 612 216 Mohylová 55
Šlaisová Eva výdajová pokladna, hospodářka, majetek MO Plzeň 4 +420 378 036 618 231 Mohylová 55
Duchoňová Jaroslava podatelna +420 378 036 616 101 Mohylová 55
Korbová Jitka podatelna +420 378 036 616 101 Mohylová 55
Křížová Iveta informace, ústředna, vstupenky +420 378 036 631 vrátnice Mohylová 55
Spěváková Drahomíra informace, ústředna, vstupenky +420 378 036 631 vrátnice Mohylová 55
Fiala Radomír řidič, údržbář +420 378 036 619 suterén Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor právní, spr.činností a org. - Oddělení právní a správních činností

Mgr. Kovarovičová Zuzana přestupky +420 378 036 613 223 Mohylová 55
Mgr. Papáčková Dana přestupky +420 378 036 667 223 Mohylová 55
Mgr. Gurecká Karin právník +420 378 036 622 204 Mohylová 55
Filipcová Dana evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT +420 378 036 620 13 Mohylová 61
Kanická Štěpánka evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT +420 378 036 614 13 Mohylová 61

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu