Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor finanční


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor finanční

Ing. Majerová Štěpánka vedoucí odboru FIN +420 378 036 640 214 Mohylová 55
Ing. Vladyková Jana rozpočet +420 378 036 637 207 Mohylová 55
Kosnarová Alena účetní +420 378 036 634 219 Mohylová 55
Svobodová Vlasta místní poplatek ze psů, lovecké a rybářské lístky +420 378 036 633 227 Mohylová 55
Ing. Seidlerová Martina dotace, místní poplatek za užívání veřejného prostranství +420 378 036 635 221 Mohylová 55
Mgr. Bolla Richard pozemky, nájemní smlouvy, nebyt. prostory +420 378 036 643 221 Mohylová 55
Praumová Jarmila pozemky, nájemní smlouvy, nebyt. prostory +420 378 036 642 221 Mohylová 55
Preťová Ivana účetní, faktury, dotace, výherní hrací přístroje +420 378 036 632 219 Mohylová 55

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu