Městský obvod Plzeň 4


JménoFunkceBudovaDv. Telefon
Bc. Chalupný Michal starosta MO P4 Mohylová 55 211   378 036 600
Ing. Mádr Zdeněk místostarosta MO P4 Mohylová 55 225   378 036 603
Mgr. Zrostlík David neuvolněný místostarosta MO P4 Mohylová 55 208   378 036 630
Hlásek František uvolněný př. Kontrolního výboru ZMO P4 Mohylová 61 1   378 036 617

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4
Ing.Bc. Brůhová Martina MBA tajemnice ÚMO P4 Mohylová 55 218   378 036 605

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Oddělení tajemnice ÚMO Plzeň 4
Křížková Petra asistentka starosty MO P4 Mohylová 55 210   378 036 601
Tišerová Olga asistentka MST, TAJ MO P4 Mohylová 55 225   378 036 604
Sladká Alena personalistka, mzdová účetní Mohylová 55 217   378 036 606
Tišerová Jana vnitřní kontrola Mohylová 61 1   378 036 624

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Oddělení kultury a propagace
Čivišová Barbora pověřena vedením odd. kultury a propagace Zábělská 54b   378 036 699
Mgr. Štěrbová Pavlína koordinační prac.+fin.referent DK Zábělská 54b   378 036 697
Havlíčková Ivana účetní, programový prac. D klubu Zábělská 54b   378 036 698
Nová Veronika kultura, občanské obřady, Doubravecké listy Mohylová 55 226   378 036 664

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor právní, spr.činností a org.
Mgr. Hrubý Michal vedoucí odboru - Odbor právní, správních činností a organizační Mohylová 55 213   378 036 610
Mgr. Šmídová Eva přestupky Mohylová 55 226   378 036 613
Mgr. Baumrukrová Jitka přestupky Mohylová 55 223   378 036 667
Bláhová Michaela zastupitelstvo, rada MO P4 Mohylová 55 209   378 036 625
Ditrichová Martina výdajová pokladna, hospodářka, majetek MO Plzeň 4 Mohylová 55 216   378 036 612
Šlaisová Eva příjmová pokladna, majetek hasiči Mohylová 55 231   378 036 618
Mgr. Morávková Gabriela vymáhání pohledávek Mohylová 55 206   378 036 622
Ing. Čiliak Ivan preventista, krizové řízení, SDH Mohylová 61 16   378 036 685
Filipcová Dana evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT Mohylová 61 13   378 036 620
Kanická Štěpánka evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT Mohylová 61 13   378 036 614
Pelcrová Veronika plzeňská karta, Czech POINT, ověřování Mohylová 61 31   378 036 615
Duchoňová Jaroslava podatelna Mohylová 55 101   378 036 616
Křížová Iveta informace, ústředna, vstupenky Mohylová 55 vrátnice   378 036 631
Spěváková Drahomíra informace, ústředna, vstupenky Mohylová 55 vrátnice   378 036 631
Fiala Radomír řidič, údržbář Mohylová 55 suterén   378 036 619
Fax UMO Plzeň 4 Mohylová 55   378 036 602

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor finanční
Ing. Majerová Štěpánka vedoucí odboru - Odbor finanční Mohylová 55 214   378 036 640
Ing. Vladyková Jana rozpočet Mohylová 55 207   378 036 637
Bc. Bláhová Alžběta účetní, faktury, dotace Mohylová 55 219   378 036 632
Kosnarová Alena účetní, faktury, dotace Mohylová 55 219   378 036 634
Svobodová Vlasta poplatek ze psů, lovecké a rybářské lístky Mohylová 55 227   378 036 633
Vraná Ivana DiS. účetní, výherní hrací pr., ubyt. kapacita, VP Mohylová 55 227   378 036 635
Mgr. Bolla Richard vzdělávání zaměstnanců, dotace, účetní Mohylová 55 221   378 036 646
Praumová Jarmila pozemky, nájemní smlouvy, nebyt. prostory Mohylová 55 221   378 036 642
Fenclová Jitka pozemky, nájemní smlouvy, nebyt. prostory Mohylová 55 221   378 036 643

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor stavebně správní a investic
Bc. Hrabáková Šárka vedoucí odboru - Odbor stavebně správní a investic Mohylová 55 212   378 036 650
Raisová Markéta stavební úřad Mohylová 55 103   378 036 656
Ing. Káchová Karla stavební úřad Mohylová 55 103   378 036 651
Myslivcová Eva stavební úřad Mohylová 55 103   378 036 653
Kroupová Jana správa a provoz MŠ Mohylová 55 221   378 036 644
Ing. Malinová Kateřina investice Mohylová 55 212   378 036 654
Grossová Jana administrativní a spis. pracovník, ověřování Mohylová 55 102   378 036 621
Čermáková Kunešová Martina státní stavební dohled, stavební úřad Mohylová 61 30   378 036 652
Krysl Jan státní stav. dohled, správa budov Mohylová 61 30   378 036 659

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor sociální
PaedDr. Hrabáčková Jaroslava vedoucí odboru - Odbor sociální Mohylová 55 215   378 036 660
Vítovcová Jitka sociální věci, opatrovnictví, OSPOD Mohylová 55 220   378 036 661
Pilátová Pavla DiS. sociálně právní ochrana dětí, kurátorství Mohylová 55 220   378 036 641
Mgr. Plincelnerová Jana sociálně právní ochrana dětí Mohylová 55 220   378 036 666
Bc. Křížová Markéta DiS. sociálně právní ochrana dětí Mohylová 55 230   378 036 645
Šmídlová Jiřina DiS. sociálně právní ochrana dětí Mohylová 55 230   378 036 665
Bc. Melicharová Ivana DiS. sociální věci, poradenství Mohylová 61 9   378 036 668
Šteifová Libuše DiS. sociální věci, poradenství Mohylová 61 9   378 036 671

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí a dopravy
Ing. Drábová Romana vedoucí odboru - Odbor životního prostředí a dopravy Mohylová 61 29   378 036 680
Srbová Miroslava úklid obvodu, údržba zeleně Mohylová 61 15   378 036 682
Hadrabová Světlana úklid obvodu, zeleň Mohylová 61 15   378 036 684
Ing. Berchová Renata stromy, ochrana ovzduší Mohylová 61 28   378 036 681
Vojta Lukáš odpady a dětské prvky, životní prostředí Mohylová 61 7   378 036 683
Ing. Krommer Evžen řízení ZC veřejně prospěšných prací-úklid Mohylová 61 7   378 036 688
Prokop Václav doprava, komunikace, havárie Mohylová 61 16   378 036 623
Moulisová Irena doprava, komunikace, havárie Mohylová 61 16   378 036 686