Městský obvod Plzeň 4


JménoFunkceBudovaDv. Telefon
Bc. Chalupný Michal starosta MO P4 Mohylová 55 211   378 036 600
Ing. Mádr Zdeněk místostarosta MO P4 Mohylová 55 225   378 036 603
Mgr. Zrostlík David neuvolněný místostarosta Mohylová 55   378 036 630
Hlásek František uvolněný předseda Kontrolního výboru Mohylová 55   378 036 617

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4
Ing.Bc. Brůhová Martina MBA Tajemník ÚMO4 Mohylová 55 218   378 036 605
Fax UMO Plzeň 4 Mohylová 55   378 036 602

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Oddělení tajemnice ÚMO Plzeň 4
Sladká Alena Personální, mzdová účetní Mohylová 55 217   378 036 606
Tišerová Olga Asistentka MST, TAJ MO P4 Mohylová 55 225   378 036 604
Tišerová Jana Vnitřní kontrola Mohylová 55 206   724 355 388
Křížková Petra Asistentka starosty MO P4 Mohylová 55 210   378 036 601
Čivišová Barbora D klub Zábělská 54b   378 036 699
Fax - D klub Zábělská 54b   724 602 740

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor právní, spr.činností a org.
Mgr. Hrubý Michal Vedoucí odboru - Odbor právní, správních činností a organizační Mohylová 55 213   378 036 610
Kanická Štěpánka Evid.obyvatel, ověřování, CZECH POINT Mohylová 61 13   378 036 614
Ditrichová Martina Výdajová pokladna, hospodářka, majetek MO Plzeň4 Mohylová 55 216   378 036 612
Filipcová Dana Evid.obyvatel, ověřování, CZECH POINT Mohylová 61 13   378 036 620
Pelcrová Veronika Zastupitelstvo, rada MO P4 Mohylová 55 209   378 036 615
Duchoňová Jaroslava Podatelna Mohylová 55 101   378 036 616
Bartošová Věra Podatelna Mohylová 55 101   378 036 616
Křížová Iveta Informace, ústředna, administrativní a spis. pracovník, ověřování Mohylová 55 vrátnice   378 036 621
Mgr. Šmídová Eva Přestupky Mohylová 55 226   378 036 613
Šlaisová Eva Příjmová pokladna, majetek hasiči, Dklub Mohylová 55 231   378 036 618
Fiala Radomír Řidič Mohylová 55   378 036 619
Mgr. Morávková Gabriela Vymáhání pohledávek Mohylová 55 206   378 036 622
Spěváková Drahomíra Informace, ústředna Mohylová 55 vrátnice   378 036 631
Mgr. Baumrukrová Jitka Přestupky Mohylová 55 223   378 036 667
Ing. Čiliak Ivan Preventista, krizové řízení Mohylová 61 13   378 036 685

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor finanční
Ing. Majerová Štěpánka Vedoucí finančního odboru Mohylová 55 214   378 036 640
Dušáková Monika Účetní, faktury, dotace Mohylová 55 219   378 036 632
Svobodová Vlasta Pohledávky, exekuce, poplatek ze psů Mohylová 55 205   378 036 633
Kosnarová Alena Účetní, faktury, dotace Mohylová 55 219   378 036 634
Vraná Ivana DiS. Účetní, výherní hrací pr., ubyt. kapacita, VP Mohylová 55 227   378 036 635
Ing. Vladyková Jana Rozpočet Mohylová 55 207   378 036 637
Praumová Jarmila Pozemky, nájemní smlouvy, nebyt. prostory Mohylová 55 221   378 036 642
Korbová Jitka Pozemky, nájemní smlouvy, nebyt. prostory Mohylová 55 221   378 036 643
Mgr. Bolla Richard Vzdělávání zaměstnanců, dotace, účetní Mohylová 55   378 036 646

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor stavebně správní a investic
Bc. Hrabáková Šárka Vedoucí odboru - Odbor stavebně správní a investic Mohylová 55 212   378 036 650
Grossová Jana Administrativní a spis. pracovník Mohylová 55 102   378 036 621
Kroupová Jana Správa a provoz MŠ Mohylová 55 221   378 036 644
Ing. Káchová Karla Stavební úřad Mohylová 55 103   378 036 651
Čermáková Kunešová Martina Státní stavební dohled, Stavební úřad Mohylová 61 30   378 036 652
Myslivcová Eva Stavební úřad Mohylová 55 103   378 036 653
Ing. Malinová Kateřina Investice Mohylová 55 212   378 036 654
Raisová Markéta Stavební úřad Mohylová 55 103   378 036 656
Krysl Jan Státní stav.dohled, Správa budov Mohylová 61 13   378 036 659

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor sociální
PaedDr. Hrabáčková Jaroslava Vedoucí sociálního odboru Mohylová 55 215   378 036 660
Nová Veronika Sociální věci, kultura Mohylová 55 226   378 036 664
Pilátová Pavla DiS. Sociálně právní ochrana dětí, kurátorství Mohylová 55 220   378 036 641
Bc. Křížová Markéta DiS. Sociálně právní ochrana dětí Mohylová 55 230   378 036 645
Vítovcová Jitka Sociální věci, školy Mohylová 55 220   378 036 661
Šmídlová Jiřina DiS. Sociálně právní ochrana dětí Mohylová 55 230   378 036 665
Mgr. Plincelnerová Jana Sociálně právní ochrana dětí Mohylová 55 220   378 036 666
Bc. Melicharová Ivana DiS. Sociální věci Mohylová 61 9   378 036 668
Šteifová Libuše DiS. Sociální věci Mohylová 61 9   378 036 671

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí a dopravy
Ing. Drábová Romana Vedoucí životního prostředí a dopravy Mohylová 61 29   378 036 680
Ing. Krommer Evžen Veřejná služba Mohylová 61 7   378 036 688
Prokop Václav Doprava, komunikace, havárie Mohylová 61 16   378 036 623
Ing. Berchová Renata Stromy, ochrana ovzduší Mohylová 61 28   378 036 681
Srbová Miroslava Úklid obvodu, údržba zeleně Mohylová 61 15   378 036 682
Vojta Lukáš Odpady a dětské prvky, životní prostředí Mohylová 61 7   378 036 683
Hadrabová Světlana Úklid obvodu, zeleň Mohylová 61 15   378 036 684
Moulisová Irena Doprava, komunikace, havárie Mohylová 61 16   378 036 686