Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 4


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Soukup Tomáš starosta MO P4 378 036 600 211 Mohylová 55
Ing. Mádr Zdeněk místostarosta MO P4 378 036 603 225 Mohylová 55
Beran Václav neuvolněný místostarosta MO P4 378 036 630 208 Mohylová 55
Bc. Kočová Lenka neuvolněná místostarostka MO P4 378 036 608 228 Mohylová 55
Bc. Chalupný Michal uvolněný př. Kontrolního výboru ZMO P4 378 036 617 1 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4

Ing.Bc. Brůhová Martina MBA tajemnice ÚMO P4 378 036 605 218 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Oddělení tajemnice ÚMO Plzeň 4

Ing. Finnová Markéta personální práce, vzdělávání 378 036 607 217 Mohylová 55
Hrdličková Líba asistentka starosty MO P4 378 036 601 210 Mohylová 55
Sladká Alena personalistka, mzdová účetní 378 036 606 217 Mohylová 55
Tišerová Jana vnitřní kontrola 378 036 624 1 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Oddělení kultury a propagace

Čivišová Barbora pověřena vedením odd. kultury a propagace 378 036 699 Zábělská 54b
Mgr. Štěrbová Pavlína koordinační prac.+fin.referent DK 378 036 697 Zábělská 54b
Havlíčková Ivana účetní, programový prac. D klubu 378 036 698 Zábělská 54b
Nová Veronika kultura, občanské obřady, Doubravecké listy 378 036 664 226 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor právní, spr.činností a org.

Mgr. Hrubý Michal vedoucí odboru - Odbor právní, správních činností a organizační 378 036 610 213 Mohylová 55
Fax UMO Plzeň 4 378 036 602 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor právní, spr.činností a org. - Oddělení organizační

Bláhová Michaela pověřena vedením oddělení, zastupitelstvo, rada MO P4 378 036 625 209 Mohylová 55
Šnebergrová Adéla asistentka místostarosty 378 036 604 225 Mohylová 55
Ditrichová Martina výdajová pokladna, hospodářka, majetek MO Plzeň 4 378 036 612 216 Mohylová 55
Šlaisová Eva příjmová pokladna, majetek hasiči 378 036 618 231 Mohylová 55
Ing. Čiliak Ivan preventista, krizové řízení, SDH 378 036 685 16 Mohylová 61
Pelcrová Veronika plzeňská karta, Czech POINT, ověřování 378 036 615 31 Mohylová 61
Křížová Iveta informace, ústředna, vstupenky 378 036 631 vrátnice Mohylová 55
Spěváková Drahomíra informace, ústředna, vstupenky 378 036 631 vrátnice Mohylová 55
Fiala Radomír řidič, údržbář 378 036 619 suterén Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor právní, spr.činností a org. - Oddělení právní a správních činností

Mgr. Šmídová Eva pověřena vedením oddělení, přestupky 378 036 613 226 Mohylová 55
Mgr. Baumrukrová Jitka přestupky 378 036 667 223 Mohylová 55
Filipcová Dana evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT 378 036 620 13 Mohylová 61
Kanická Štěpánka evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT 378 036 614 13 Mohylová 61
Duchoňová Jaroslava podatelna 378 036 616 101 Mohylová 55
Korbová Jitka podatelna 378 036 616 101 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor finanční

Ing. Majerová Štěpánka vedoucí odboru - Odbor finanční 378 036 640 214 Mohylová 55
Ing. Vladyková Jana rozpočet 378 036 637 207 Mohylová 55
Bc. Bláhová Alžběta účetní, faktury, dotace 378 036 632 219 Mohylová 55
Kosnarová Alena účetní, faktury, dotace 378 036 634 219 Mohylová 55
Svobodová Vlasta poplatek ze psů, lovecké a rybářské lístky 378 036 633 227 Mohylová 55
Vraná Ivana DiS. účetní, výherní hrací pr., ubyt. kapacita, VP 378 036 635 227 Mohylová 55
Mgr. Bolla Richard dotace, účetní 378 036 646 221 Mohylová 55
Praumová Jarmila pozemky, nájemní smlouvy, nebyt. prostory 378 036 642 221 Mohylová 55
Fenclová Jitka pozemky, nájemní smlouvy, nebyt. prostory 378 036 643 221 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor stavebně správní a investic

Bc. Hrabáková Šárka vedoucí odboru - Odbor stavebně správní a investic 378 036 650 212 Mohylová 55
Kroupová Jana správa a provoz MŠ 378 036 644 221 Mohylová 55
Ing. Malinová Kateřina investice 378 036 654 212 Mohylová 55
Grossová Jana administrativní a spis. pracovník, ověřování 378 036 621 102 Mohylová 55
Krysl Jan státní stav. dohled, správa budov 378 036 659 30 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor stavebně správní a investic - Oddělení stavebního úřadu

Valtová Markéta pověřena vedením odd. stavebního úřadu 378 036 656 103 Mohylová 55
Ing. Káchová Karla stavební úřad 378 036 651 103 Mohylová 55
Myslivcová Eva stavební úřad 378 036 653 103 Mohylová 55
Čermáková Kunešová Martina státní stavební dohled, stavební úřad 378 036 652 30 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor sociální

PaedDr. Hrabáčková Jaroslava vedoucí odboru - Odbor sociální 378 036 660 215 Mohylová 55
Vítovcová Jitka sociální věci, opatrovnictví 378 036 661 220 Mohylová 55
Bc. Pilátová Pavla DiS. sociálně právní ochrana dětí, kurátorství 378 036 641 220 Mohylová 55
Mgr. Plincelnerová Jana sociálně právní ochrana dětí 378 036 666 220 Mohylová 55
Bc. Křížová Markéta DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 645 230 Mohylová 55
Šmídlová Jiřina DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 665 230 Mohylová 55
Bc. Melicharová Ivana DiS. sociální věci, poradenství 378 036 668 9 Mohylová 61
Šteifová Libuše DiS. sociální věci, poradenství 378 036 671 9 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí a dopravy

Ing. Drábová Romana vedoucí odboru - Odbor životního prostředí a dopravy 378 036 680 29 Mohylová 61
Prokop Václav doprava, komunikace, havárie 378 036 623 16 Mohylová 61
Moulisová Irena doprava, komunikace, havárie 378 036 686 16 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí

Bc. Vojta Lukáš pověřen vedením odd. životního prostředí, odpady a dětské prvky 378 036 683 7 Mohylová 61
Mgr. Walterová Dana DiS. Finanční referent, veřejné zakázky 378 036 687 7 Mohylová 61
Srbová Miroslava úklid obvodu, údržba zeleně 378 036 682 15 Mohylová 61
Hadrabová Světlana úklid obvodu, zeleň 378 036 684 15 Mohylová 61
Ing. Berchová Renata stromy, ochrana ovzduší 378 036 681 28 Mohylová 61
Ing. Krommer Evžen řízení ZC veřejně prospěšných prací-úklid 378 036 688 7 Mohylová 61

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu