Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 3


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Procházka David starosta MO Plzeň 3 37 803 6400 64 sady Pětatřicátníků 7
Ing. Baloun Petr místostarosta MO Plzeň 3 37 803 6401 62 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Ženíšek Ondřej místostarosta MO Plzeň 3 37 803 6402 58 sady Pětatřicátníků 7
Ing. Šec Stanislav místostarosta MO Plzeň 3 37 803 6403 60 sady Pětatřicátníků 7
Strobach Jiří předseda KV 37 803 6404 61 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Škarda Radoslav předseda FV 37 803 6505 103 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3

Mgr. Baloun Petr tajemník ÚMO Plzeň 3 37 803 6520 41 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka

JUDr. Javůrek Ivo vedoucí kanceláře tajemníka, pověřený zastupováním vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 37 803 6573 43 sady Pětatřicátníků 7
Cimická Kateřina asistentka starosty 37 803 6500 63 sady Pětatřicátníků 7
Kubíková Eva asistentka místostarosty 37 803 6501 63 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Štruncová Veronika ISO, asistentka místostarosty 37 803 6502 59 sady Pětatřicátníků 7
Soukupová Lucie asistentka tajemníka 37 803 6529 42 sady Pětatřicátníků 7
Zučková Věra personální pracovnice 37 803 6567 32 sady Pětatřicátníků 7
Zábranová Renata mzdová účetní 37 803 6438 51 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka - oddělení kontroly

Hábr Kamil kontrolní pracovník 37 803 6515 107 sady Pětatřicátníků 1
Volfová Blanka kontrolní pracovník 37 803 6531 107 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka - Oddělení organizační a tiskové(PR)

Mgr. Knotek Miroslav pověřený vedoucí oddělení organizačního a tiskového 37 803 6429 48a sady Pětatřicátníků 7
Neubauerová Renáta referent RMO a ZMO, asistentka místostarosty 37 803 6503 59 sady Pětatřicátníků 7
Bauerová Lucie referent 37 803 6496 48b sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení hospodářské

Hádková Renáta pověřená vedoucí oddělení hospodářského 37 803 6533 17 sady Pětatřicátníků 7
Tříska Miroslav referent JSDH, bezpečnost práce 37 803 6419 33 sady Pětatřicátníků 7
Polášek Svatopluk referent ztráty a nálezy 37 803 6420 10 sady Pětatřicátníků 7
Strobachová Helena administrativní pracovnice 37 803 6420 10 sady Pětatřicátníků 7
Červená Jana referent pokladna, faktury 37 803 6534 18 sady Pětatřicátníků 7
Wohlgemuth Jaroslav řidič, údržbář 37 803 6564 92 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení správní

Mgr. Krýdová Ilona pověřená vedoucí oddělení správního 37 803 6546 6a sady Pětatřicátníků 7
Kudličková Jana referent 37 803 6471 1 sady Pětatřicátníků 7
Mandausová Radka referent přestupky 37 803 6541 1 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Strejc Milan referent přestupky 37 803 6542 5 sady Pětatřicátníků 7
Nová Eva referent - neúředník 37 803 6543 11 sady Pětatřicátníků 7
Juhová Jaroslava referent podatelna 37 803 6558 11 sady Pětatřicátníků 7
Pašková Lenka referent podatelna, vývěska 37 803 6561 11 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Šefl Kamil František referent přestupky 37 803 6568 5 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Pýcha Martin referent přestupky 37 803 6569 5 sady Pětatřicátníků 7
Fax - podatelna 37 803 6559

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - oddělení vnitřních věcí

Horová Lenka pověřená vedoucí oddělení vnitřních věcí 37 803 6540 3 sady Pětatřicátníků 7
Váchalová Vilma referent ověřování, Czech Point 37 803 6423 2 sady Pětatřicátníků 7
Nová Zdeňka referent ověřování, Czech Point 37 803 6544 2 sady Pětatřicátníků 7
Kopřivová Jaroslava referent evidence obyvatel 37 803 6545 3 sady Pětatřicátníků 7
Čivišová Ivana referent ověřování, Czech Point 37 803 6562 2 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický

Ing. Ubry Petr vedoucí odboru ekonomického 37 803 6433 53 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - oddělení poplatků

Foistová Jana pověřená vedoucí oddělení poplatků 37 803 6498 46 sady Pětatřicátníků 7
Čechurová Jitka referent 37 803 6430 46 sady Pětatřicátníků 7
Farníková Vítězslava referent - správa místního poplatku 37 803 6432 54 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Suchá Vendulka referent cenové kontroly 37 803 6435 47 sady Pětatřicátníků 7
Žákovcová Gabriela referent oddělení poplatků 37 803 6437 7 sady Pětatřicátníků 7
Švantnerová Hana referent vymáhání pohledávek 37 803 6447 7 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - oddělení rozpočtu a účetnictví

Čechurová Jitka pověřená vedoucí oddělení rozpočtu a účetnictví 37 803 6439 49 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Klementová Květa účetní 37 803 6434 52 sady Pětatřicátníků 7
Tolarová Jitka účetní 37 803 6441 49 sady Pětatřicátníků 7
Procházková Lenka účetní 37 803 6442 52 sady Pětatřicátníků 7
Stupková Radmila účetní 37 803 6446 50 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - Oddělení pronájmů majetku

Misová Petra pověřená vedoucí oddělení pronájmů majetku 37 803 6512 112 sady Pětatřicátníků 1
Klír Petr referent pozemky 37 803 6486 111 sady Pětatřicátníků 1
Alblová Jitka referent nebytové prostory, pozemky 37 803 6493 111 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik

JUDr. Hora Miloslav vedoucí odboru sociálních služeb a matrik 37 803 6450 29 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení sociálních služeb

Bc. Hajšmanová Monika pověřená vedoucí oddělení sociálních služeb 37 803 6571 22 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Váňová Kateřina referent 37 803 6451 26 sady Pětatřicátníků 7
Šarlingerová Jana referent 37 803 6452 24 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kušičková Marie sociálně právní ochrana dětí 37 803 6453 23 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Frčková Lucie sociálně právní ochrana dětí 37 803 6455 20 sady Pětatřicátníků 7
Marková Zdeňka referent - administrativní pracovnice 37 803 6458 26 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Eklová Libuše sociálně právní ochrana dětí 37 803 6464 20 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Čechurová Linda DiS. sociální pracovník nesvéprávné osoby 37 803 6465 27 sady Pětatřicátníků 7
Bernášková Hana sociální pracovník nesvéprávné osoby 37 803 6466 27 sady Pětatřicátníků 7
Komancová Jana DiS. sociálně právní ochrana dětí 37 803 6467 24 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hejlová Martina kurátor pro děti a mládež 37 803 6468 28 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Severová Helena DiS. sociálně právní ochrana dětí 37 803 6469 31 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Kolouch Marek DiS. kurátor pro děti a mládež 37 803 6470 28 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Příhodová Radka DiS. sociálně právní ochrana dětí 37 803 6473 31 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hájková Olga sociálně právní ochrana dětí 37 803 6474 25 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Zicha Miroslav sociální pracovník 37 803 6476 25 sady Pětatřicátníků 7
Jarenová Miroslava referent 37 803 6514 8 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vaněčková Veronika sociálně právní ochrana dětí 37 803 6526 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Krejsová Zuzana sociálně právní ochrana dětí 37 803 6572 23 sady Pětatřicátníků 7
Sammerová Olga pracovník SPOZ 37 803 6472 30 sady Pětatřicátníků 7
Fax - OSPOD 37 803 6460

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení matrika

Kunstová Jitka pověřená vedoucí oddělení matrika 37 803 6535 38 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Platzká Lenka změna jména a příjmení, duplikáty matričních dokladů 37 803 6517 34 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Cajthamlová Nikol matrika narození 37 803 6518 40 sady Pětatřicátníků 7
Trávníčková Dana matrika narození 37 803 6518 40 sady Pětatřicátníků 7
Boudová Jana registrované partnerství, duplikáty matričních dokladů 37 803 6528 34 sady Pětatřicátníků 7
Hrdinová Eva duplikáty matričních dokladů 37 803 6528 34 sady Pětatřicátníků 7
Karlovcová Hana matrika úmrtí 37 803 6536 36 sady Pětatřicátníků 7
Prokopová Ludmila matrika úmrtí 37 803 6536 36 sady Pětatřicátníků 7
Černá Martina matrika narození 37 803 6537 40 sady Pětatřicátníků 7
Vavříková Marcela matrika narození 37 803 6537 40 sady Pětatřicátníků 7
Malá Zuzana matrika oddací 37 803 6538 37 sady Pětatřicátníků 7
Müllerová Simona matrika oddací 37 803 6538 37 sady Pětatřicátníků 7
Čejková Hana matrika narození 37 803 6565 39 sady Pětatřicátníků 7
Fax - matriky 37 803 6560

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí

Rumlová Marie DiS. vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 37 803 6522 56 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí - Oddělení dopravy

Větrovec Jaroslav pověřený vedoucí oddělení dopravy 37 803 6552 55 sady Pětatřicátníků 7
Němcová Naděžda referent oddělení dopravy 37 803 6444 4 sady Pětatřicátníků 7
Eichacker Tomáš referent oddělení dopravy 37 803 6532 55 sady Pětatřicátníků 7
Roušalová Alice referent oddělení dopravy 37 803 6551 45 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vočadlová Jana referent oddělení dopravy 37 803 6570 45 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí - Oddělení životního prostředí

Bc. Korecká Marta DiS. pověřená vedoucí oddělení životního prostředí 37 803 6557 44 sady Pětatřicátníků 7
Koželuh Radek pověřený zástupce vedoucího odboru DŽP 37 803 6519 56 sady Pětatřicátníků 7
Hůrková Markéta referent rybářské a lovecké lístky 37 803 6521 4 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kondelík Michal referent péče o zeleň, čipování psů 37 803 6523 44 sady Pětatřicátníků 7
Kuchtová Silvie referent péče o zeleň 37 803 6524 44 sady Pětatřicátníků 7
Hasmanová Marcela DiS. referent 37 803 6539 57 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - Oddělení stavební úřad

Hůrková Yvona pověřená vedoucí oddělení stavebního úřadu, pověřená zastupováním vedoucího odboru stavebně správního a investic 37 803 6510 202 sady Pětatřicátníků 1
Čimerová Radka podatelna 37 803 6482 203 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Kalousek Josef stavební úřad 37 803 6484 207 sady Pětatřicátníků 1
Lucáková Miroslava stavební úřad 37 803 6487 208 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Gracík Michal stavební úřad 37 803 6548 202 sady Pětatřicátníků 1
Hennebichlerová Pavla stavební úřad 37 803 6554 209 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - oddělení stavební dohled

Tafatová Libuše pověřená vedoucí oddělení stavebního dohledu 37 803 6513 205 sady Pětatřicátníků 1
Krejčíková Jana státní stavební dohled - vodoprávní úřad 37 803 6483 205 sady Pětatřicátníků 1
Kolář Milan státní stavební dohled 37 803 6488 208 sady Pětatřicátníků 1
Bc. Kaucká Andrea státní stavební dohled - vodoprávní úřad 37 803 6489 206 sady Pětatřicátníků 1
Henrich Dalibor státní stavební dohled 37 803 6497 208 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - Odd. investic,veř.zakázek a řízení MŠ

Ing. Eret Jan vedoucí oddělení investic, veřejných zakázek a řízení mateřských škol 37 803 6527 108 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Anýžová Zdeňka referent investic 37 803 6485 109 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Husáková Jana referent - mateřské školky 37 803 6555 113 sady Pětatřicátníků 1
Beránková Hana referent - mateřské školky 37 803 6494 113 sady Pětatřicátníků 1
Kubátová Jaroslava referent veřejné zakázky 37 803 6495 106 sady Pětatřicátníků 1

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu