Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 3


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Procházka David starosta MO Plzeň 3 +420 378 036 400 64 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Šrámek Pavel 1. místostarosta MO Plzeň 3 +420 378 036 401 62 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Ženíšek Ondřej místostarosta MO Plzeň 3 +420 378 036 402 58 sady Pětatřicátníků 7
Nový Ladislav místostarosta MO Plzeň 3 +420 378 036 403 60 sady Pětatřicátníků 7
Strobach Jiří předseda KV +420 378 036 404 61 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3

Mgr. Baloun Petr tajemník ÚMO Plzeň 3 +420 378 036 520 41 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka

JUDr. Javůrek Ivo vedoucí kanceláře tajemníka +420 378 036 573 43 sady Pětatřicátníků 7
Cimická Kateřina asistentka starosty +420 378 036 500 63 sady Pětatřicátníků 7
Maříková Marcela asistentka 1. místostarosty +420 378 036 501 63 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kacianová Veronika asistentka místostarosty +420 378 036 502 59 sady Pětatřicátníků 7
Kudličková Jana asistentka tajemníka +420 378 036 529 42 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Holečková Lenka personální pracovnice +420 378 036 567 32 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka - oddělení kontroly

Volfová Blanka kontrolní pracovník +420 378 036 531 114 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka - Oddělení organizační a tiskové(PR)

Mgr. Knotek Miroslav pověřený vedoucí oddělení organizačního a tiskového +420 378 036 429 48a sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Jirásková Denisa pracovník vztahů k veřejnosti +420 378 036 422 33 sady Pětatřicátníků 7
Adámková Michaela tisková mluvčí +420 378 036 496 48b sady Pětatřicátníků 7
Neubauerová Renáta referent RMO a ZMO, asistentka místostarosty +420 378 036 503 59 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí

Mgr. Marek Petr vedoucí odboru správního a vnitřních věcí +420 378 036 492 17 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení hospodářské

Hádková Renáta pověřená vedoucí oddělení hospodářského +420 378 036 533 15 sady Pětatřicátníků 7
Tříska Miroslav referent JSDH, bezpečnost práce +420 378 036 419 13 sady Pětatřicátníků 7
Polášek Svatopluk referent ztráty a nálezy +420 378 036 420 10 sady Pětatřicátníků 7
Červená Jana referent pokladna, faktury +420 378 036 534 14 sady Pětatřicátníků 7
Wohlgemuth Jaroslav řidič, údržbář +420 378 036 564 92 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení správní

Mgr. Krýdová Ilona pověřená vedoucí oddělení správního +420 378 036 546 6a sady Pětatřicátníků 7
JUDr. Elasheg Johana Sofia referent přestupky +420 378 036 449 5 sady Pětatřicátníků 7
Klozarová Jana referent přestupky +420 378 036 471 8 sady Pětatřicátníků 7
Mandausová Radka referent přestupky +420 378 036 541 1 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Strejc Milan referent přestupky +420 378 036 542 5 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hazdrová Markéta DiS. referent přestupky +420 378 036 568 1 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Pýcha Martin referent přestupky +420 378 036 569 5 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - oddělení vnitřních věcí

Horová Lenka pověřená vedoucí oddělení vnitřních věcí +420 378 036 540 3 sady Pětatřicátníků 7
Váchalová Vilma referent ověřování, Czech Point +420 378 036 423 2 sady Pětatřicátníků 7
Kopřivová Jaroslava referent evidence obyvatel +420 378 036 545 3 sady Pětatřicátníků 7
Čivišová Ivana referent ověřování, Czech Point +420 378 036 562 2 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení spisové služby

Bc. Pašková Lenka pověřená vedoucí oddělení spisové služby +420 378 036 561 11 sady Pětatřicátníků 7
Strobachová Helena administrativní pracovnice +420 378 036 543 11 sady Pětatřicátníků 7
Juhová Jaroslava referent podatelna +420 378 036 558 11 sady Pětatřicátníků 7
Fax +420 378 036 559

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický

Ing. Mgr. Chalupová Hana vedoucí ekonomického odboru +420 378 036 433 53 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - oddělení poplatků

Foistová Jana pověřená vedoucí oddělení poplatků +420 378 036 498 46 sady Pětatřicátníků 7
Klesová Romana referent - správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství +420 378 036 430 46 sady Pětatřicátníků 7
Farníková Vítězslava referent +420 378 036 432 54 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Suchá Vendulka referent cenové kontroly +420 378 036 435 47 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Milčáková Lenka referent - správa místního poplatku ze psů +420 378 036 437 7 sady Pětatřicátníků 7
Švantnerová Hana referent vymáhání pohledávek +420 378 036 447 7 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - oddělení rozpočtu a účetnictví

Bc. Klementová Květa pověřena zastupováním vedoucího oddělení rozpočtu a účetnictví ekonomického odboru +420 378 036 434 52 sady Pětatřicátníků 7
Čechurová Jitka mzdová účetní +420 378 036 438 51 sady Pětatřicátníků 7
Ing. Hazuková Jana referent rozpočtář +420 378 036 439 49 sady Pětatřicátníků 7
Tolarová Jitka účetní +420 378 036 441 49 sady Pětatřicátníků 7
Procházková Lenka účetní +420 378 036 442 52 sady Pětatřicátníků 7
Stupková Radmila účetní +420 378 036 446 50 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - Oddělení pronájmů majetku

Misová Petra pověřená vedoucí oddělení pronájmů majetku +420 378 036 512 112 sady Pětatřicátníků 1
Klír Petr referent pozemky +420 378 036 486 113 sady Pětatřicátníků 1
Alblová Jitka referent nebytové prostory, pozemky +420 378 036 493 113 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik

Bc. Hajšmanová Monika vedoucí odboru sociálních služeb a matriky +420 378 036 450 29 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení rodinných a senior. služeb

Marková Zdeňka pověřena zastupováním vedoucího oddělení rodinných a seniorských služeb +420 378 036 458 103 sady Pětatřicátníků 1
Sammerová Olga pracovník SPOZ +420 378 036 472 103 sady Pětatřicátníků 1
Kontaktní místo pro seniory +420 378 036 458 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Bc. Severová Helena DiS. pověřena zastupováním vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí +420 378 036 469 30 sady Pětatřicátníků 7
Ing. Zittová Jana sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 427 19 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Raizerová Alena DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 428 19 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kušičková Marie sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 453 23 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Smejkalová Iva DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 455 20 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Eklová Libuše sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 464 20 sady Pětatřicátníků 7
Komancová Jana DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 467 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hejlová Martina kurátor pro děti a mládež +420 378 036 468 28 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Havlíková Ilona DiS. kurátor pro děti a mládež +420 378 036 470 28 sady Pětatřicátníků 7
Vachtová Blanka DiS. referent odd.soc.právní ochrana dětí +420 378 036 473 31 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Vladyková Šárka sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 474 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vaněčková Veronika sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 526 25 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Mudrová Anna MBA sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 571 31 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Krejsová Zuzana sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 572 23 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení matrika

Mgr. Cajthamlová Nikol pověřena zastupováním vedoucího oddělení matrika +420 378 036 535 38 sady Pětatřicátníků 7
Havlová Renáta matrika úmrtí +420 378 036 424 37 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Baborská Denisa matrika úmrtí +420 378 036 425 37 sady Pětatřicátníků 7
Malá Zuzana matrika oddací +420 378 036 426 36 sady Pětatřicátníků 7
Zewelová Barbora matrika narození +420 378 036 509 40 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Platzká Lenka duplikáty matričních dokladů +420 378 036 517 34 sady Pětatřicátníků 7
Matiasková Michaela matrika rodná +420 378 036 518 40 sady Pětatřicátníků 7
Hrdinová Eva změna jména a příjmení, duplikáty matričních dokladů +420 378 036 525 34 sady Pětatřicátníků 7
Boudová Jana registrované partnerství, duplikáty matričních dokladů +420 378 036 528 34 sady Pětatřicátníků 7
Karlovcová Hana matrika úmrtí +420 378 036 536 37 sady Pětatřicátníků 7
Černá Martina matrika narození +420 378 036 537 40 sady Pětatřicátníků 7
Müllerová Simona matrika oddací +420 378 036 538 36 sady Pětatřicátníků 7
Vavříková Marcela matrika narození +420 378 036 547 40 sady Pětatřicátníků 7
Čejková Hana matrika narození +420 378 036 565 39 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - odd. soc. péče a veřejného opatrovnictví

Bc. Váňová Kateřina referent +420 378 036 451 24 sady Pětatřicátníků 7
Šarlingerová Jana referent +420 378 036 452 30 sady Pětatřicátníků 7
Vojtěchová Kamila veřejný opatrovník +420 378 036 457 26 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Běželová Pavla DiS. veřejný opatrovník a sociální pracovník +420 378 036 461 27 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Pěchoučková Iva veřejný opatrovník +420 378 036 465 27 sady Pětatřicátníků 7
Bernášková Hana veřejný opatrovník +420 378 036 466 26 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Zicha Miroslav sociální pracovník +420 378 036 476 24 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Beránková Renáta sociální pracovník +420 378 036 514 22 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí

Bc. Rumlová Marie DiS. vedoucí odboru dopravy a životního prostředí +420 378 036 522 56 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí - Oddělení dopravy

Větrovec Jaroslav pověřený vedoucí oddělení dopravy +420 378 036 552 55 sady Pětatřicátníků 7
Němcová Naděžda referent oddělení dopravy, rybářské a lovecké lístky +420 378 036 444 4 sady Pětatřicátníků 7
Eichacker Tomáš referent oddělení dopravy +420 378 036 532 55 sady Pětatřicátníků 7
Roušalová Alice referent oddělení dopravy +420 378 036 551 45 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vočadlová Jana referent oddělení dopravy +420 378 036 570 45 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí - Oddělení životního prostředí

Mgr. Kondelík Michal pověřený vedoucí oddělení životního prostředí, péče o zeleň, travnaté plochy, keře +420 378 036 523 44 sady Pětatřicátníků 7
Koželuh Radek pověřený zástupce vedoucího odboru DŽP, OPP +420 378 036 519 56 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Jungová Lenka referent péče o zeleň, vodní hospodářství +420 378 036 521 44 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Pokorná Kristýna referent životního prostředí +420 378 036 524 57 sady Pětatřicátníků 7
Šímová Dana DiS. referent, úklidy, odpady +420 378 036 539 44 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Korecká Marta DiS. referent životního prostředí, dětská hřiště, mobiliář +420 378 036 557 4 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic

Ing. Prokop Ondřej vedoucí odboru stavebně správního a investic +420 378 036 480 201 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - Oddělení stavební úřad

Hůrková Yvona pověřená vedoucí oddělení stavebního úřadu +420 378 036 510 202 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Platovská Kristýna stavební úřad +420 378 036 481 208 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Ledvinová Eva stavební úřad +420 378 036 482 203 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Kalousek Josef stavební úřad +420 378 036 484 207 sady Pětatřicátníků 1
Lucáková Miroslava stavební úřad +420 378 036 487 209 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Vejvančická Anna stavební úřad +420 378 036 554 208 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - oddělení stavební dohled

Tafatová Libuše pověřená vedoucí oddělení stavebního dohledu +420 378 036 513 205 sady Pětatřicátníků 1
Konečná Kateřina státní stavební dohled +420 378 036 483 205 sady Pětatřicátníků 1
Kolář Milan státní stavební dohled +420 378 036 488 206 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Kršňák Jiří státní stavební dohled +420 378 036 497 205 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - Odd. investic,veř.zakázek a řízení MŠ

Kubátová Jaroslava pověřena zastupováním vedoucího oddělení investic, veřejných zakázek a řízení MŠ OSSI +420 378 036 495 106 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Sporková Václava referent +420 378 036 436 110 sady Pětatřicátníků 1
Trousil Vladimír referent investic +420 378 036 456 105 sady Pětatřicátníků 1
Hamhalter Michal referent investic +420 378 036 527 108 sady Pětatřicátníků 1
Svozílková Petra referent investic +420 378 036 548 109 sady Pětatřicátníků 1
Jirka Radovan DiS. referent oddělení investic, veřejných zakázek a řízení mateřských škol +420 378 036 555 111 sady Pětatřicátníků 1
Bc.Mgr. Dlesk Pavel referent mateřských škol +420 378 036 563 111 sady Pětatřicátníků 1

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu