Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úřad městského obvodu Plzeň 3


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Baloun Petr tajemník ÚMO Plzeň 3 378 036 520 41 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka

JUDr. Javůrek Ivo vedoucí kanceláře tajemníka, pověřený zastupováním vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 378 036 573 43 sady Pětatřicátníků 7
Cimická Kateřina asistentka starosty 378 036 500 63 sady Pětatřicátníků 7
Soukupová Lucie asistentka tajemníka 378 036 529 42 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Holečková Lenka personální pracovnice 378 036 567 32 sady Pětatřicátníků 7
Zábranová Renata mzdová účetní 378 036 438 51 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka - oddělení kontroly

Hábr Kamil kontrolní pracovník 378 036 515 107 sady Pětatřicátníků 1
Volfová Blanka kontrolní pracovník 378 036 531 107 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka - Oddělení organizační a tiskové(PR)

Mgr. Knotek Miroslav pověřený vedoucí oddělení organizačního a tiskového 378 036 429 48a sady Pětatřicátníků 7
Bauerová Lucie referent 378 036 496 48b sady Pětatřicátníků 7
Bc. Palkosková Alena asistentka místostarosty 378 036 501 63 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Plassová Hana asistentka místostarosty 378 036 502 59 sady Pětatřicátníků 7
Neubauerová Renáta referent RMO a ZMO, asistentka místostarosty 378 036 503 59 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení hospodářské

Hádková Renáta pověřená vedoucí oddělení hospodářského 378 036 533 17 sady Pětatřicátníků 7
Tříska Miroslav referent JSDH, bezpečnost práce 378 036 419 33 sady Pětatřicátníků 7
Polášek Svatopluk referent ztráty a nálezy 378 036 420 10 sady Pětatřicátníků 7
Strobachová Helena administrativní pracovnice 378 036 420 10 sady Pětatřicátníků 7
Červená Jana referent pokladna, faktury 378 036 534 18 sady Pětatřicátníků 7
Wohlgemuth Jaroslav řidič, údržbář 378 036 564 92 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení správní

Mgr. Krýdová Ilona pověřená vedoucí oddělení správního 378 036 546 6a sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Elasheg Johana Sofia referent přestupky 378 036 449 6 sady Pětatřicátníků 7
Kudličková Jana referent 378 036 471 1 sady Pětatřicátníků 7
Mandausová Radka referent přestupky 378 036 541 1 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Strejc Milan referent přestupky 378 036 542 5 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Šefl Kamil František referent přestupky 378 036 568 5 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Pýcha Martin referent přestupky 378 036 569 5 sady Pětatřicátníků 7
Fax - podatelna 378 036 559

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - oddělení vnitřních věcí

Horová Lenka pověřená vedoucí oddělení vnitřních věcí 378 036 540 3 sady Pětatřicátníků 7
Váchalová Vilma referent ověřování, Czech Point 378 036 423 2 sady Pětatřicátníků 7
Nová Zdeňka referent ověřování, Czech Point 378 036 544 2 sady Pětatřicátníků 7
Kopřivová Jaroslava referent evidence obyvatel 378 036 545 3 sady Pětatřicátníků 7
Čivišová Ivana referent ověřování, Czech Point 378 036 562 2 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení spisové služby

Pašková Lenka pověřená vedoucí oddělení spisové služby 378 036 561 11 sady Pětatřicátníků 7
Nová Eva referent - neúředník 378 036 543 11 sady Pětatřicátníků 7
Juhová Jaroslava referent podatelna 378 036 558 11 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický

Ing. Ubry Petr vedoucí odboru ekonomického 378 036 433 53 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - oddělení poplatků

Foistová Jana pověřená vedoucí oddělení poplatků 378 036 498 46 sady Pětatřicátníků 7
Čechurová Jitka referent 378 036 430 46 sady Pětatřicátníků 7
Farníková Vítězslava referent - správa místního poplatku 378 036 432 54 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Suchá Vendulka referent cenové kontroly 378 036 435 47 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Suchá Vendulka poplatek za psa 378 036 437 7 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Milčáková Lenka referent - správa místního poplatku 378 036 437 7 sady Pětatřicátníků 7
Švantnerová Hana referent vymáhání pohledávek 378 036 447 7 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - oddělení rozpočtu a účetnictví

Čechurová Jitka pověřená vedoucí oddělení rozpočtu a účetnictví 378 036 439 49 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Klementová Květa účetní 378 036 434 52 sady Pětatřicátníků 7
Tolarová Jitka účetní 378 036 441 49 sady Pětatřicátníků 7
Procházková Lenka účetní 378 036 442 52 sady Pětatřicátníků 7
Stupková Radmila účetní 378 036 446 50 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - Oddělení pronájmů majetku

Misová Petra pověřená vedoucí oddělení pronájmů majetku 378 036 512 112 sady Pětatřicátníků 1
Klír Petr referent pozemky 378 036 486 111 sady Pětatřicátníků 1
Alblová Jitka referent nebytové prostory, pozemky 378 036 493 111 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik

Bc. Hajšmanová Monika pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních služeb a matriky 378 036 450 29 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení rodinných a senior. služeb

Marková Zdeňka pověřena zastupováním vedoucího oddělení rodinných a seniorských služeb 378 036 458 26 sady Pětatřicátníků 7
Sammerová Olga pracovník SPOZ 378 036 472 22 sady Pětatřicátníků 7
Jarenová Miroslava referent 378 036 514 8 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Bc. Severová Helena DiS. pověřena zastupováním vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí 378 036 469 31 sady Pětatřicátníků 7
Ing. Zittová Jana sociálně právní ochrana dětí 378 036 427 19 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Raizerová Alena DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 428 19 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kušičková Marie sociálně právní ochrana dětí 378 036 453 23 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Frčková Lucie sociálně právní ochrana dětí 378 036 455 20 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Eklová Libuše sociálně právní ochrana dětí 378 036 464 20 sady Pětatřicátníků 7
Komancová Jana DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 467 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hejlová Martina kurátor pro děti a mládež 378 036 468 28 sady Pětatřicátníků 7
Kuhnová Veronika DiS. kurátor pro děti a mládež 378 036 470 28 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Příhodová Radka DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 473 31 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hájková Olga sociálně právní ochrana dětí 378 036 474 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vaněčková Veronika sociálně právní ochrana dětí 378 036 526 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Krejsová Zuzana sociálně právní ochrana dětí 378 036 572 23 sady Pětatřicátníků 7
Fax - OSPOD 378 036 460

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení matrika

Kunstová Jitka pověřená vedoucí oddělení matrika 378 036 535 38 sady Pětatřicátníků 7
Kubíková Eva referent matrika 378 036 424 36 sady Pětatřicátníků 7
Prokopová Ludmila matrika úmrtí 378 036 425 37 sady Pětatřicátníků 7
Malá Zuzana matrika oddací 378 036 426 36 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Platzká Lenka změna jména a příjmení, duplikáty matričních dokladů 378 036 517 34 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Cajthamlová Nikol matrika narození 378 036 518 40 sady Pětatřicátníků 7
Trávníčková Dana matrika narození 378 036 518 40 sady Pětatřicátníků 7
Boudová Jana registrované partnerství, duplikáty matričních dokladů 378 036 528 34 sady Pětatřicátníků 7
Hrdinová Eva duplikáty matričních dokladů 378 036 528 34 sady Pětatřicátníků 7
Karlovcová Hana matrika úmrtí 378 036 536 37 sady Pětatřicátníků 7
Černá Martina matrika narození 378 036 537 40 sady Pětatřicátníků 7
Vavříková Marcela matrika narození 378 036 537 40 sady Pětatřicátníků 7
Müllerová Simona matrika oddací 378 036 538 36 sady Pětatřicátníků 7
Čejková Hana matrika narození 378 036 565 39 sady Pětatřicátníků 7
Fax - matriky 378 036 560

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - odd. soc. péče a veřejného opatrovnictví

Bc. Váňová Kateřina referent 378 036 451 24 sady Pětatřicátníků 7
Šarlingerová Jana referent 378 036 452 30 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Škubalová Pavla DiS. veřejný opatrovník a sociální pracovník 378 036 461 27 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Čechurová Linda DiS. veřejný opatrovník a sociální pracovník 378 036 465 27 sady Pětatřicátníků 7
Bernášková Hana veřejný opatrovník 378 036 466 26 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Zicha Miroslav sociální pracovník 378 036 476 24 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí

Bc. Rumlová Marie DiS. vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 378 036 522 56 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí - Oddělení dopravy

Větrovec Jaroslav pověřený vedoucí oddělení dopravy 378 036 552 55 sady Pětatřicátníků 7
Němcová Naděžda referent oddělení dopravy 378 036 444 4 sady Pětatřicátníků 7
Eichacker Tomáš referent oddělení dopravy 378 036 532 55 sady Pětatřicátníků 7
Roušalová Alice referent oddělení dopravy 378 036 551 45 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vočadlová Jana referent oddělení dopravy 378 036 570 45 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí - Oddělení životního prostředí

Bc. Korecká Marta DiS. pověřená vedoucí oddělení životního prostředí 378 036 557 44 sady Pětatřicátníků 7
Koželuh Radek pověřený zástupce vedoucího odboru DŽP 378 036 519 56 sady Pětatřicátníků 7
Dominová Markéta referent rybářské a lovecké lístky 378 036 521 4 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kondelík Michal referent péče o zeleň 378 036 523 44 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Kuchtová Silvie referent péče o zeleň 378 036 524 44 sady Pětatřicátníků 7
Vaňourek Tomáš referent 378 036 539 57 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - Oddělení stavební úřad

Hůrková Yvona pověřená vedoucí oddělení stavebního úřadu, pověřená zastupováním vedoucího odboru stavebně správního a investic 378 036 510 202 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Ledvinová Eva stavební úřad 378 036 456 208 sady Pětatřicátníků 1
Čimerová Radka podatelna 378 036 482 203 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Kalousek Josef stavební úřad 378 036 484 207 sady Pětatřicátníků 1
Lucáková Miroslava stavební úřad 378 036 487 209 sady Pětatřicátníků 1
Hurda Ladislav stavební úřad 378 036 511 208 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Brunclíková Soňa stavební úřad 378 036 554 209 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - oddělení stavební dohled

Tafatová Libuše pověřená vedoucí oddělení stavebního dohledu 378 036 513 205 sady Pětatřicátníků 1
Krejčíková Jana státní stavební dohled - vodoprávní úřad 378 036 483 205 sady Pětatřicátníků 1
Kolář Milan státní stavební dohled 378 036 488 208 sady Pětatřicátníků 1
Bc. Kaucká Andrea státní stavební dohled - vodoprávní úřad 378 036 489 206 sady Pětatřicátníků 1
Henrich Dalibor státní stavební dohled 378 036 497 205 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - Odd. investic,veř.zakázek a řízení MŠ

Kubátová Jaroslava referent investic 378 036 495 106 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Husáková Jana referent - mateřské školky 378 036 555 113 sady Pětatřicátníků 1
Beránková Hana referent - mateřské školky 378 036 494 113 sady Pětatřicátníků 1
Trousil Vladimír referent investic 378 036 436 110 sady Pětatřicátníků 1
Venclíčková Lenka referent 378 036 436 110 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Anýžová Zdeňka referent investic 378 036 485 109 sady Pětatřicátníků 1
Bc. Grossová Zuzana referent investic 378 036 527 108 sady Pětatřicátníků 1
Schejbal Jaromír referent investic 378 036 527 108 sady Pětatřicátníků 1

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu