Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Kancelář tajemníka


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
JUDr. Javůrek Ivo vedoucí kanceláře tajemníka, pověřený zastupováním vedoucí odboru správního a vnitřních věcí +420 378 036 573 43 sady Pětatřicátníků 7
Cimická Kateřina asistentka starosty +420 378 036 500 63 sady Pětatřicátníků 7
Kudličková Jana asistentka tajemníka +420 378 036 529 42 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Holečková Lenka personální pracovnice +420 378 036 567 32 sady Pětatřicátníků 7
Zábranová Renata mzdová účetní +420 378 036 438 51 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka - oddělení kontroly

Hábr Kamil kontrolní pracovník +420 378 036 515 114 sady Pětatřicátníků 1
Volfová Blanka kontrolní pracovník +420 378 036 531 114 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka - Oddělení organizační a tiskové(PR)

Mgr. Knotek Miroslav pověřený vedoucí oddělení organizačního a tiskového +420 378 036 429 48a sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Marešová Alena tisková mluvčí +420 378 036 496 48a sady Pětatřicátníků 7
Bc. Palkosková Alena asistentka místostarosty +420 378 036 501 63 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Plassová Hana asistentka místostarosty +420 378 036 502 59 sady Pětatřicátníků 7
Neubauerová Renáta referent RMO a ZMO, asistentka místostarosty +420 378 036 503 59 sady Pětatřicátníků 7

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu