Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Kancelář tajemníka


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
JUDr. Javůrek Ivo vedoucí kanceláře tajemníka, pověřený zastupováním vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 37 803 6573 43 sady Pětatřicátníků 7
Cimická Kateřina asistentka starosty 37 803 6500 63 sady Pětatřicátníků 7
Kubíková Eva asistentka místostarosty 37 803 6501 63 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Štruncová Veronika ISO, asistentka místostarosty 37 803 6502 59 sady Pětatřicátníků 7
Soukupová Lucie asistentka tajemníka 37 803 6529 42 sady Pětatřicátníků 7
Zučková Věra personální pracovnice 37 803 6567 32 sady Pětatřicátníků 7
Zábranová Renata mzdová účetní 37 803 6438 51 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka - oddělení kontroly

Hábr Kamil kontrolní pracovník 37 803 6515 107 sady Pětatřicátníků 1
Volfová Blanka kontrolní pracovník 37 803 6531 107 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka - Oddělení organizační a tiskové(PR)

Mgr. Knotek Miroslav pověřený vedoucí oddělení organizačního a tiskového 37 803 6429 48a sady Pětatřicátníků 7
Neubauerová Renáta referent RMO a ZMO, asistentka místostarosty 37 803 6503 59 sady Pětatřicátníků 7
Bauerová Lucie referent 37 803 6496 48b sady Pětatřicátníků 7

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu