Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení organizační a tiskové(PR)


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka - Oddělení organizační a tiskové(PR)

Mgr. Knotek Miroslav pověřený vedoucí oddělení organizačního a tiskového +420 378 036 429 48a sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Jirásková Denisa pracovník vztahů k veřejnosti +420 378 036 422 33 sady Pětatřicátníků 7
Adámková Michaela tisková mluvčí +420 378 036 496 48b sady Pětatřicátníků 7
Neubauerová Renáta referent RMO a ZMO, asistentka místostarosty +420 378 036 503 59 sady Pětatřicátníků 7

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu