Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení kontroly


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Kancelář tajemníka - oddělení kontroly

Volfová Blanka DiS. kontrolní pracovník +420 378 036 531 114 sady Pětatřicátníků 1

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu