Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor správní a vnitřních věcí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Hádková Renáta pověřená vedoucí oddělení hospodářského 37 803 6533 17 sady Pětatřicátníků 7
Tříska Miroslav referent JSDH, bezpečnost práce 37 803 6419 33 sady Pětatřicátníků 7
Polášek Svatopluk referent ztráty a nálezy 37 803 6420 10 sady Pětatřicátníků 7
Strobachová Helena administrativní pracovnice 37 803 6420 10 sady Pětatřicátníků 7
Červená Jana referent pokladna, faktury 37 803 6534 18 sady Pětatřicátníků 7
Wohlgemuth Jaroslav řidič, údržbář 37 803 6564 92 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení správní

Mgr. Krýdová Ilona pověřená vedoucí oddělení správního 37 803 6546 6a sady Pětatřicátníků 7
Kudličková Jana referent 37 803 6471 1 sady Pětatřicátníků 7
Mandausová Radka referent přestupky 37 803 6541 1 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Strejc Milan referent přestupky 37 803 6542 5 sady Pětatřicátníků 7
Nová Eva referent - neúředník 37 803 6543 11 sady Pětatřicátníků 7
Juhová Jaroslava referent podatelna 37 803 6558 11 sady Pětatřicátníků 7
Pašková Lenka referent podatelna, vývěska 37 803 6561 11 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Šefl Kamil František referent přestupky 37 803 6568 5 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Pýcha Martin referent přestupky 37 803 6569 5 sady Pětatřicátníků 7
Fax - podatelna 37 803 6559

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - oddělení vnitřních věcí

Horová Lenka pověřená vedoucí oddělení vnitřních věcí 37 803 6540 3 sady Pětatřicátníků 7
Váchalová Vilma referent ověřování, Czech Point 37 803 6423 2 sady Pětatřicátníků 7
Nová Zdeňka referent ověřování, Czech Point 37 803 6544 2 sady Pětatřicátníků 7
Kopřivová Jaroslava referent evidence obyvatel 37 803 6545 3 sady Pětatřicátníků 7
Čivišová Ivana referent ověřování, Czech Point 37 803 6562 2 sady Pětatřicátníků 7

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu