Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor správní a vnitřních věcí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Hádková Renáta pověřená vedoucí oddělení hospodářského +420 378 036 533 17 sady Pětatřicátníků 7
Tříska Miroslav referent JSDH, bezpečnost práce +420 378 036 419 33 sady Pětatřicátníků 7
Polášek Svatopluk referent ztráty a nálezy +420 378 036 420 10 sady Pětatřicátníků 7
Strobachová Helena administrativní pracovnice +420 378 036 420 10 sady Pětatřicátníků 7
Červená Jana referent pokladna, faktury +420 378 036 534 18 sady Pětatřicátníků 7
Wohlgemuth Jaroslav řidič, údržbář +420 378 036 564 92 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení správní

Mgr. Krýdová Ilona pověřená vedoucí oddělení správního +420 378 036 546 6a sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Elasheg Johana Sofia referent přestupky +420 378 036 449 6 sady Pětatřicátníků 7
Mandausová Radka referent přestupky +420 378 036 541 1 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Strejc Milan referent přestupky +420 378 036 542 5 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Šefl Kamil František referent přestupky +420 378 036 568 5 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Pýcha Martin referent přestupky +420 378 036 569 5 sady Pětatřicátníků 7
Fax - podatelna +420 378 036 559

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - oddělení vnitřních věcí

Horová Lenka pověřená vedoucí oddělení vnitřních věcí +420 378 036 540 3 sady Pětatřicátníků 7
Váchalová Vilma referent ověřování, Czech Point +420 378 036 423 2 sady Pětatřicátníků 7
Nová Zdeňka referent ověřování, Czech Point +420 378 036 544 2 sady Pětatřicátníků 7
Kopřivová Jaroslava referent evidence obyvatel +420 378 036 545 3 sady Pětatřicátníků 7
Čivišová Ivana referent ověřování, Czech Point +420 378 036 562 2 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení spisové služby

Pašková Lenka pověřená vedoucí oddělení spisové služby +420 378 036 561 11 sady Pětatřicátníků 7
Juhová Jaroslava referent podatelna +420 378 036 558 11 sady Pětatřicátníků 7

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu