Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení spisové služby


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Pašková Lenka pověřená vedoucí oddělení spisové služby +420 378 036 561 11 sady Pětatřicátníků 7
Nová Eva referent - neúředník +420 378 036 543 11 sady Pětatřicátníků 7
Juhová Jaroslava referent podatelna +420 378 036 558 11 sady Pětatřicátníků 7

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu