Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení spisové služby


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení spisové služby

Bc. Pašková Lenka pověřená vedoucí oddělení spisové služby +420 378 036 561 11 sady Pětatřicátníků 7
Strobachová Helena administrativní pracovnice +420 378 036 543 11 sady Pětatřicátníků 7
Juhová Jaroslava referent podatelna +420 378 036 558 11 sady Pětatřicátníků 7
Fax +420 378 036 559

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu