Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení vnitřních věcí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - oddělení vnitřních věcí

Horová Lenka pověřená vedoucí oddělení vnitřních věcí +420 378 036 540 3 sady Pětatřicátníků 7
Váchalová Vilma referent ověřování, Czech Point +420 378 036 423 2 sady Pětatřicátníků 7
Kopřivová Jaroslava referent evidence obyvatel +420 378 036 545 3 sady Pětatřicátníků 7
Čivišová Ivana referent ověřování, Czech Point +420 378 036 562 2 sady Pětatřicátníků 7

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu