Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení vnitřních věcí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Horová Lenka pověřená vedoucí oddělení vnitřních věcí 37 803 6540 3 sady Pětatřicátníků 7
Váchalová Vilma referent ověřování, Czech Point 37 803 6423 2 sady Pětatřicátníků 7
Nová Zdeňka referent ověřování, Czech Point 37 803 6544 2 sady Pětatřicátníků 7
Kopřivová Jaroslava referent evidence obyvatel 37 803 6545 3 sady Pětatřicátníků 7
Čivišová Ivana referent ověřování, Czech Point 37 803 6562 2 sady Pětatřicátníků 7

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu