Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení správní


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení správní

Mgr. Krýdová Ilona pověřená vedoucí oddělení správního +420 378 036 546 6a sady Pětatřicátníků 7
JUDr. Elasheg Johana Sofia referent přestupky +420 378 036 449 5 sady Pětatřicátníků 7
Klozarová Jana referent přestupky +420 378 036 471 8 sady Pětatřicátníků 7
Mandausová Radka referent přestupky +420 378 036 541 1 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Strejc Milan referent přestupky +420 378 036 542 5 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hazdrová Markéta DiS. referent přestupky +420 378 036 568 1 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Pýcha Martin referent přestupky +420 378 036 569 5 sady Pětatřicátníků 7

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu