Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení správní


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Krýdová Ilona pověřená vedoucí oddělení správního 37 803 6546 6a sady Pětatřicátníků 7
Kudličková Jana referent 37 803 6471 1 sady Pětatřicátníků 7
Mandausová Radka referent přestupky 37 803 6541 1 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Strejc Milan referent přestupky 37 803 6542 5 sady Pětatřicátníků 7
Nová Eva referent - neúředník 37 803 6543 11 sady Pětatřicátníků 7
Juhová Jaroslava referent podatelna 37 803 6558 11 sady Pětatřicátníků 7
Pašková Lenka referent podatelna, vývěska 37 803 6561 11 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Šefl Kamil František referent přestupky 37 803 6568 5 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Pýcha Martin referent přestupky 37 803 6569 5 sady Pětatřicátníků 7
Fax - podatelna 37 803 6559

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu