Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení správní


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Lang Vaclav pověřený vedoucí oddělení správního 378 036 569 6a sady Pětatřicátníků 7
Kudličková Jana referent 378 036 471 1 sady Pětatřicátníků 7
Mandausová Radka referent přestupky 378 036 541 1 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Strejc Milan referent přestupky 378 036 542 5 sady Pětatřicátníků 7
Nová Eva referent - neúředník 378 036 543 11 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Krýdová Ilona referent přestupky 378 036 546 5 sady Pětatřicátníků 7
Juhová Jaroslava referent podatelna 378 036 558 11 sady Pětatřicátníků 7
Pašková Lenka referent podatelna, vývěska 378 036 561 11 sady Pětatřicátníků 7
Valentová Ivana referent přestupky 378 036 568 5 sady Pětatřicátníků 7
Fax - podatelna 378 036 559

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu