Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení správní


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Krýdová Ilona pověřená vedoucí oddělení správního +420 378 036 546 6a sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Elasheg Johana Sofia referent přestupky +420 378 036 449 6 sady Pětatřicátníků 7
Mandausová Radka referent přestupky +420 378 036 541 1 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Strejc Milan referent přestupky +420 378 036 542 5 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Šefl Kamil František referent přestupky +420 378 036 568 5 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Pýcha Martin referent přestupky +420 378 036 569 5 sady Pětatřicátníků 7
Fax - podatelna +420 378 036 559

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu