Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení hospodářské


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení hospodářské

Hádková Renáta pověřená vedoucí oddělení hospodářského +420 378 036 533 15 sady Pětatřicátníků 7
Tříska Miroslav referent JSDH, bezpečnost práce +420 378 036 419 13 sady Pětatřicátníků 7
Polášek Svatopluk referent ztráty a nálezy +420 378 036 420 10 sady Pětatřicátníků 7
Červená Jana referent pokladna, faktury +420 378 036 534 14 sady Pětatřicátníků 7
Wohlgemuth Jaroslav řidič, údržbář +420 378 036 564 92 sady Pětatřicátníků 7

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu