Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor sociálních služeb a matrik


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
JUDr. Hora Miloslav vedoucí odboru sociálních služeb a matrik 37 803 6450 29 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení sociálních služeb

Bc. Hajšmanová Monika pověřená vedoucí oddělení sociálních služeb 37 803 6571 22 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Váňová Kateřina referent 37 803 6451 26 sady Pětatřicátníků 7
Šarlingerová Jana referent 37 803 6452 24 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kušičková Marie sociálně právní ochrana dětí 37 803 6453 23 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Frčková Lucie sociálně právní ochrana dětí 37 803 6455 20 sady Pětatřicátníků 7
Marková Zdeňka referent - administrativní pracovnice 37 803 6458 26 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Eklová Libuše sociálně právní ochrana dětí 37 803 6464 20 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Čechurová Linda DiS. sociální pracovník nesvéprávné osoby 37 803 6465 27 sady Pětatřicátníků 7
Bernášková Hana sociální pracovník nesvéprávné osoby 37 803 6466 27 sady Pětatřicátníků 7
Komancová Jana DiS. sociálně právní ochrana dětí 37 803 6467 24 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hejlová Martina kurátor pro děti a mládež 37 803 6468 28 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Severová Helena DiS. sociálně právní ochrana dětí 37 803 6469 31 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Kolouch Marek DiS. kurátor pro děti a mládež 37 803 6470 28 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Příhodová Radka DiS. sociálně právní ochrana dětí 37 803 6473 31 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hájková Olga sociálně právní ochrana dětí 37 803 6474 25 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Zicha Miroslav sociální pracovník 37 803 6476 25 sady Pětatřicátníků 7
Jarenová Miroslava referent 37 803 6514 8 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vaněčková Veronika sociálně právní ochrana dětí 37 803 6526 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Krejsová Zuzana sociálně právní ochrana dětí 37 803 6572 23 sady Pětatřicátníků 7
Sammerová Olga pracovník SPOZ 37 803 6472 30 sady Pětatřicátníků 7
Fax - OSPOD 37 803 6460

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení matrika

Kunstová Jitka pověřená vedoucí oddělení matrika 37 803 6535 38 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Platzká Lenka změna jména a příjmení, duplikáty matričních dokladů 37 803 6517 34 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Cajthamlová Nikol matrika narození 37 803 6518 40 sady Pětatřicátníků 7
Trávníčková Dana matrika narození 37 803 6518 40 sady Pětatřicátníků 7
Boudová Jana registrované partnerství, duplikáty matričních dokladů 37 803 6528 34 sady Pětatřicátníků 7
Hrdinová Eva duplikáty matričních dokladů 37 803 6528 34 sady Pětatřicátníků 7
Karlovcová Hana matrika úmrtí 37 803 6536 36 sady Pětatřicátníků 7
Prokopová Ludmila matrika úmrtí 37 803 6536 36 sady Pětatřicátníků 7
Černá Martina matrika narození 37 803 6537 40 sady Pětatřicátníků 7
Vavříková Marcela matrika narození 37 803 6537 40 sady Pětatřicátníků 7
Malá Zuzana matrika oddací 37 803 6538 37 sady Pětatřicátníků 7
Müllerová Simona matrika oddací 37 803 6538 37 sady Pětatřicátníků 7
Čejková Hana matrika narození 37 803 6565 39 sady Pětatřicátníků 7
Fax - matriky 37 803 6560

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu