Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor sociálních služeb a matrik


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. Hajšmanová Monika pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních služeb a matriky 378 036 450 29 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení rodinných a senior. služeb

Marková Zdeňka pověřena zastupováním vedoucího oddělení rodinných a seniorských služeb 378 036 458 26 sady Pětatřicátníků 7
Sammerová Olga pracovník SPOZ 378 036 472 22 sady Pětatřicátníků 7
Jarenová Miroslava referent 378 036 514 8 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Bc. Severová Helena DiS. pověřena zastupováním vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí 378 036 469 31 sady Pětatřicátníků 7
Ing. Zittová Jana sociálně právní ochrana dětí 378 036 427 19 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Raizerová Alena DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 428 19 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kušičková Marie sociálně právní ochrana dětí 378 036 453 23 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Frčková Lucie sociálně právní ochrana dětí 378 036 455 20 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Eklová Libuše sociálně právní ochrana dětí 378 036 464 20 sady Pětatřicátníků 7
Komancová Jana DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 467 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hejlová Martina kurátor pro děti a mládež 378 036 468 28 sady Pětatřicátníků 7
Kuhnová Veronika DiS. kurátor pro děti a mládež 378 036 470 28 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Příhodová Radka DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 473 31 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hájková Olga sociálně právní ochrana dětí 378 036 474 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vaněčková Veronika sociálně právní ochrana dětí 378 036 526 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Krejsová Zuzana sociálně právní ochrana dětí 378 036 572 23 sady Pětatřicátníků 7
Fax - OSPOD 378 036 460

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení matrika

Kunstová Jitka pověřená vedoucí oddělení matrika 378 036 535 38 sady Pětatřicátníků 7
Kubíková Eva referent matrika 378 036 424 36 sady Pětatřicátníků 7
Prokopová Ludmila matrika úmrtí 378 036 425 37 sady Pětatřicátníků 7
Malá Zuzana matrika oddací 378 036 426 36 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Platzká Lenka změna jména a příjmení, duplikáty matričních dokladů 378 036 517 34 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Cajthamlová Nikol matrika narození 378 036 518 40 sady Pětatřicátníků 7
Trávníčková Dana matrika narození 378 036 518 40 sady Pětatřicátníků 7
Boudová Jana registrované partnerství, duplikáty matričních dokladů 378 036 528 34 sady Pětatřicátníků 7
Hrdinová Eva duplikáty matričních dokladů 378 036 528 34 sady Pětatřicátníků 7
Karlovcová Hana matrika úmrtí 378 036 536 37 sady Pětatřicátníků 7
Černá Martina matrika narození 378 036 537 40 sady Pětatřicátníků 7
Vavříková Marcela matrika narození 378 036 537 40 sady Pětatřicátníků 7
Müllerová Simona matrika oddací 378 036 538 36 sady Pětatřicátníků 7
Čejková Hana matrika narození 378 036 565 39 sady Pětatřicátníků 7
Fax - matriky 378 036 560

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - odd. soc. péče a veřejného opatrovnictví

Bc. Váňová Kateřina referent 378 036 451 24 sady Pětatřicátníků 7
Šarlingerová Jana referent 378 036 452 30 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Škubalová Pavla DiS. veřejný opatrovník a sociální pracovník 378 036 461 27 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Čechurová Linda DiS. veřejný opatrovník a sociální pracovník 378 036 465 27 sady Pětatřicátníků 7
Bernášková Hana veřejný opatrovník 378 036 466 26 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Zicha Miroslav sociální pracovník 378 036 476 24 sady Pětatřicátníků 7

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu