Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor sociálních služeb a matrik


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik

Bc. Hajšmanová Monika vedoucí odboru sociálních služeb a matriky +420 378 036 450 29 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení rodinných a senior. služeb

Marková Zdeňka pověřena zastupováním vedoucího oddělení rodinných a seniorských služeb +420 378 036 458 103 sady Pětatřicátníků 1
Sammerová Olga pracovník SPOZ +420 378 036 472 103 sady Pětatřicátníků 1
Kontaktní místo pro seniory +420 378 036 458 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Bc. Severová Helena DiS. pověřena zastupováním vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí +420 378 036 469 30 sady Pětatřicátníků 7
Ing. Zittová Jana sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 427 19 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Raizerová Alena DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 428 19 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kušičková Marie sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 453 23 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Smejkalová Iva DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 455 20 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Eklová Libuše sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 464 20 sady Pětatřicátníků 7
Komancová Jana DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 467 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hejlová Martina kurátor pro děti a mládež +420 378 036 468 28 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Havlíková Ilona DiS. kurátor pro děti a mládež +420 378 036 470 28 sady Pětatřicátníků 7
Vachtová Blanka DiS. referent odd.soc.právní ochrana dětí +420 378 036 473 31 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Vladyková Šárka sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 474 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vaněčková Veronika sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 526 25 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Mudrová Anna MBA sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 571 31 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Krejsová Zuzana sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 572 23 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení matrika

Mgr. Cajthamlová Nikol pověřena zastupováním vedoucího oddělení matrika +420 378 036 535 38 sady Pětatřicátníků 7
Havlová Renáta matrika úmrtí +420 378 036 424 37 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Baborská Denisa matrika úmrtí +420 378 036 425 37 sady Pětatřicátníků 7
Malá Zuzana matrika oddací +420 378 036 426 36 sady Pětatřicátníků 7
Zewelová Barbora matrika narození +420 378 036 509 40 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Platzká Lenka duplikáty matričních dokladů +420 378 036 517 34 sady Pětatřicátníků 7
Matiasková Michaela matrika rodná +420 378 036 518 40 sady Pětatřicátníků 7
Hrdinová Eva změna jména a příjmení, duplikáty matričních dokladů +420 378 036 525 34 sady Pětatřicátníků 7
Boudová Jana registrované partnerství, duplikáty matričních dokladů +420 378 036 528 34 sady Pětatřicátníků 7
Karlovcová Hana matrika úmrtí +420 378 036 536 37 sady Pětatřicátníků 7
Černá Martina matrika narození +420 378 036 537 40 sady Pětatřicátníků 7
Müllerová Simona matrika oddací +420 378 036 538 36 sady Pětatřicátníků 7
Vavříková Marcela matrika narození +420 378 036 547 40 sady Pětatřicátníků 7
Čejková Hana matrika narození +420 378 036 565 39 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - odd. soc. péče a veřejného opatrovnictví

Bc. Váňová Kateřina referent +420 378 036 451 24 sady Pětatřicátníků 7
Šarlingerová Jana referent +420 378 036 452 30 sady Pětatřicátníků 7
Vojtěchová Kamila veřejný opatrovník +420 378 036 457 26 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Běželová Pavla DiS. veřejný opatrovník a sociální pracovník +420 378 036 461 27 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Pěchoučková Iva veřejný opatrovník +420 378 036 465 27 sady Pětatřicátníků 7
Bernášková Hana veřejný opatrovník +420 378 036 466 26 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Zicha Miroslav sociální pracovník +420 378 036 476 24 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Beránková Renáta sociální pracovník +420 378 036 514 22 sady Pětatřicátníků 7

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu