Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení rodinných a senior. služeb


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení rodinných a senior. služeb

Marková Zdeňka pověřena zastupováním vedoucího oddělení rodinných a seniorských služeb +420 378 036 458 103 sady Pětatřicátníků 1
Sammerová Olga pracovník SPOZ +420 378 036 472 103 sady Pětatřicátníků 1
Kontaktní místo pro seniory +420 378 036 458 sady Pětatřicátníků 7

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu