Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

odd. soc. péče a veřejného opatrovnictví


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - odd. soc. péče a veřejného opatrovnictví

Bc. Váňová Kateřina referent +420 378 036 451 24 sady Pětatřicátníků 7
Šarlingerová Jana referent +420 378 036 452 30 sady Pětatřicátníků 7
Vojtěchová Kamila veřejný opatrovník +420 378 036 457 26 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Běželová Pavla DiS. veřejný opatrovník a sociální pracovník +420 378 036 461 27 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Pěchoučková Iva veřejný opatrovník +420 378 036 465 27 sady Pětatřicátníků 7
Bernášková Hana veřejný opatrovník +420 378 036 466 26 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Zicha Miroslav sociální pracovník +420 378 036 476 24 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Beránková Renáta sociální pracovník +420 378 036 514 22 sady Pětatřicátníků 7

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu