Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení sociálních služeb


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. Váňová Kateřina referent 378 036 451 24 sady Pětatřicátníků 7
Šarlingerová Jana referent 378 036 452 30 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kušičková Marie sociálně právní ochrana dětí 378 036 453 23 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Frčková Lucie sociálně právní ochrana dětí 378 036 455 20 sady Pětatřicátníků 7
Marková Zdeňka referent - administrativní pracovnice 378 036 458 26 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Škubalová Pavla DiS. sociální pracovník nesvéprávné osoby 378 036 461 27 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Eklová Libuše sociálně právní ochrana dětí 378 036 464 20 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Čechurová Linda DiS. sociální pracovník nesvéprávné osoby 378 036 465 27 sady Pětatřicátníků 7
Bernášková Hana sociální pracovník nesvéprávné osoby 378 036 466 26 sady Pětatřicátníků 7
Komancová Jana DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 467 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hejlová Martina kurátor pro děti a mládež 378 036 468 28 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Severová Helena DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 469 31 sady Pětatřicátníků 7
Kuhnová Veronika DiS. kurátor pro děti a mládež 378 036 470 28 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Příhodová Radka DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 473 31 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hájková Olga sociálně právní ochrana dětí 378 036 474 25 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Zicha Miroslav sociální pracovník 378 036 476 24 sady Pětatřicátníků 7
Jarenová Miroslava referent 378 036 514 8 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vaněčková Veronika sociálně právní ochrana dětí 378 036 526 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Krejsová Zuzana sociálně právní ochrana dětí 378 036 572 23 sady Pětatřicátníků 7
Sammerová Olga pracovník SPOZ 378 036 472 22 sady Pětatřicátníků 7
Fax - OSPOD 378 036 460

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu