Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení sociálně právní ochrany dětí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matrik - Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Bc. Severová Helena DiS. pověřena zastupováním vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí +420 378 036 469 30 sady Pětatřicátníků 7
Ing. Zittová Jana sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 427 19 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Raizerová Alena DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 428 19 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kušičková Marie sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 453 23 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Smejkalová Iva DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 455 20 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Eklová Libuše sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 464 20 sady Pětatřicátníků 7
Komancová Jana DiS. sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 467 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hejlová Martina kurátor pro děti a mládež +420 378 036 468 28 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Havlíková Ilona DiS. kurátor pro děti a mládež +420 378 036 470 28 sady Pětatřicátníků 7
Vachtová Blanka DiS. referent odd.soc.právní ochrana dětí +420 378 036 473 31 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Vladyková Šárka sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 474 25 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vaněčková Veronika sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 526 25 sady Pětatřicátníků 7
Mgr.Bc. Mudrová Anna MBA sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 571 31 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Krejsová Zuzana sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 572 23 sady Pětatřicátníků 7

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu