Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor dopravy a životního prostředí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. Rumlová Marie DiS. vedoucí odboru dopravy a životního prostředí +420 378 036 522 56 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí - Oddělení dopravy

Větrovec Jaroslav pověřený vedoucí oddělení dopravy +420 378 036 552 55 sady Pětatřicátníků 7
Němcová Naděžda referent oddělení dopravy +420 378 036 444 4 sady Pětatřicátníků 7
Eichacker Tomáš referent oddělení dopravy +420 378 036 532 55 sady Pětatřicátníků 7
Roušalová Alice referent oddělení dopravy +420 378 036 551 45 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vočadlová Jana referent oddělení dopravy +420 378 036 570 45 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí - Oddělení životního prostředí

Bc. Korecká Marta DiS. pověřená vedoucí oddělení životního prostředí, dětská hřiště, mobiliář +420 378 036 557 44 sady Pětatřicátníků 7
Koželuh Radek pověřený zástupce vedoucího odboru DŽP, OPP +420 378 036 519 56 sady Pětatřicátníků 7
Dominová Markéta referent rybářské a lovecké lístky, zábory veř. zeleň +420 378 036 521 4 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kondelík Michal referent péče o zeleň, travnaté plochy, keře +420 378 036 523 44 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Kuchtová Silvie referent péče o zeleň, stromy +420 378 036 524 44 sady Pětatřicátníků 7
Vaňourek Tomáš referent úklidy +420 378 036 539 57 sady Pětatřicátníků 7

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu