Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor dopravy a životního prostředí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. Rumlová Marie DiS. vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 378 036 522 56 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí - Oddělení dopravy

Větrovec Jaroslav pověřený vedoucí oddělení dopravy 378 036 552 55 sady Pětatřicátníků 7
Němcová Naděžda referent oddělení dopravy 378 036 444 4 sady Pětatřicátníků 7
Eichacker Tomáš referent oddělení dopravy 378 036 532 55 sady Pětatřicátníků 7
Roušalová Alice referent oddělení dopravy 378 036 551 45 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Vočadlová Jana referent oddělení dopravy 378 036 570 45 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor dopravy a životního prostředí - Oddělení životního prostředí

Bc. Korecká Marta DiS. pověřená vedoucí oddělení životního prostředí 378 036 557 44 sady Pětatřicátníků 7
Koželuh Radek pověřený zástupce vedoucího odboru DŽP 378 036 519 56 sady Pětatřicátníků 7
Hůrková Markéta referent rybářské a lovecké lístky 378 036 521 4 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kondelík Michal referent péče o zeleň 378 036 523 44 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Kuchtová Silvie referent péče o zeleň 378 036 524 44 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hasmanová Marcela DiS. referent 378 036 539 57 sady Pětatřicátníků 7

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu