Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení životního prostředí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. Korecká Marta DiS. pověřená vedoucí oddělení životního prostředí 378 036 557 44 sady Pětatřicátníků 7
Koželuh Radek pověřený zástupce vedoucího odboru DŽP 378 036 519 56 sady Pětatřicátníků 7
Hůrková Markéta referent rybářské a lovecké lístky 378 036 521 4 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kondelík Michal referent péče o zeleň 378 036 523 44 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Kuchtová Silvie referent péče o zeleň 378 036 524 44 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Hasmanová Marcela DiS. referent 378 036 539 57 sady Pětatřicátníků 7

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu