Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor stavebně správní a investic


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Hůrková Yvona pověřená vedoucí oddělení stavebního úřadu, pověřená zastupováním vedoucího odboru stavebně správního a investic 37 803 6510 202 sady Pětatřicátníků 1
Čimerová Radka podatelna 37 803 6482 203 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Kalousek Josef stavební úřad 37 803 6484 207 sady Pětatřicátníků 1
Lucáková Miroslava stavební úřad 37 803 6487 208 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Gracík Michal stavební úřad 37 803 6548 202 sady Pětatřicátníků 1
Hennebichlerová Pavla stavební úřad 37 803 6554 209 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - oddělení stavební dohled

Tafatová Libuše pověřená vedoucí oddělení stavebního dohledu 37 803 6513 205 sady Pětatřicátníků 1
Krejčíková Jana státní stavební dohled - vodoprávní úřad 37 803 6483 205 sady Pětatřicátníků 1
Kolář Milan státní stavební dohled 37 803 6488 208 sady Pětatřicátníků 1
Bc. Kaucká Andrea státní stavební dohled - vodoprávní úřad 37 803 6489 206 sady Pětatřicátníků 1
Henrich Dalibor státní stavební dohled 37 803 6497 208 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - Odd. investic,veř.zakázek a řízení MŠ

Ing. Eret Jan vedoucí oddělení investic, veřejných zakázek a řízení mateřských škol 37 803 6527 108 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Anýžová Zdeňka referent investic 37 803 6485 109 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Husáková Jana referent - mateřské školky 37 803 6555 113 sady Pětatřicátníků 1
Beránková Hana referent - mateřské školky 37 803 6494 113 sady Pětatřicátníků 1
Kubátová Jaroslava referent veřejné zakázky 37 803 6495 106 sady Pětatřicátníků 1

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu