Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor stavebně správní a investic


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Hůrková Yvona pověřená vedoucí oddělení stavebního úřadu, pověřená zastupováním vedoucího odboru stavebně správního a investic 378 036 510 202 sady Pětatřicátníků 1
Čimerová Radka podatelna 378 036 482 203 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Kalousek Josef stavební úřad 378 036 484 207 sady Pětatřicátníků 1
Lucáková Miroslava stavební úřad 378 036 487 209 sady Pětatřicátníků 1
Hurda Ladislav stavební úřad 378 036 511 208 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - oddělení stavební dohled

Tafatová Libuše pověřená vedoucí oddělení stavebního dohledu 378 036 513 205 sady Pětatřicátníků 1
Krejčíková Jana státní stavební dohled - vodoprávní úřad 378 036 483 205 sady Pětatřicátníků 1
Kolář Milan státní stavební dohled 378 036 488 208 sady Pětatřicátníků 1
Bc. Kaucká Andrea státní stavební dohled - vodoprávní úřad 378 036 489 206 sady Pětatřicátníků 1
Henrich Dalibor státní stavební dohled 378 036 497 205 sady Pětatřicátníků 1

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - Odd. investic,veř.zakázek a řízení MŠ

Kubátová Jaroslava pověřená vedoucí oddělení investic, veřejných zakázek a řízení MŠ 378 036 495 106 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Anýžová Zdeňka referent investic 378 036 485 109 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Husáková Jana referent - mateřské školky 378 036 555 113 sady Pětatřicátníků 1
Beránková Hana referent - mateřské školky 378 036 494 113 sady Pětatřicátníků 1
Venclíčková Lenka referent 378 036 436 110 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Eret Jan referent investic 378 036 527 108 sady Pětatřicátníků 1

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu