Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odd. investic,veř.zakázek a řízení MŠ


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - Odd. investic,veř.zakázek a řízení MŠ

Kubátová Jaroslava pověřena zastupováním vedoucího oddělení investic, veřejných zakázek a řízení MŠ OSSI +420 378 036 495 106 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Sporková Václava referent +420 378 036 436 110 sady Pětatřicátníků 1
Trousil Vladimír referent investic +420 378 036 456 105 sady Pětatřicátníků 1
Hamhalter Michal referent investic +420 378 036 527 108 sady Pětatřicátníků 1
Svozílková Petra referent investic +420 378 036 548 109 sady Pětatřicátníků 1
Jirka Radovan DiS. referent oddělení investic, veřejných zakázek a řízení mateřských škol +420 378 036 555 111 sady Pětatřicátníků 1
Bc.Mgr. Dlesk Pavel referent mateřských škol +420 378 036 563 111 sady Pětatřicátníků 1

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu