Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení stavební úřad


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Hůrková Yvona pověřená vedoucí oddělení stavebního úřadu, pověřená zastupováním vedoucího odboru stavebně správního +420 378 036 510 202 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Ledvinová Eva stavební úřad +420 378 036 482 208 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Kalousek Josef stavební úřad +420 378 036 484 207 sady Pětatřicátníků 1
Lucáková Miroslava stavební úřad +420 378 036 487 209 sady Pětatřicátníků 1
Pacourková Anita stavební úřad +420 378 036 511 208 sady Pětatřicátníků 1
Bc. Pražská Anna stavební úřad +420 378 036 554 208 sady Pětatřicátníků 1

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu