Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení stavební úřad


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - Oddělení stavební úřad

Hůrková Yvona pověřená vedoucí oddělení stavebního úřadu +420 378 036 510 202 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Platovská Kristýna stavební úřad +420 378 036 481 208 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Ledvinová Eva stavební úřad +420 378 036 482 203 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Kalousek Josef stavební úřad +420 378 036 484 207 sady Pětatřicátníků 1
Lucáková Miroslava stavební úřad +420 378 036 487 209 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Vejvančická Anna stavební úřad +420 378 036 554 208 sady Pětatřicátníků 1

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu