Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení stavební úřad


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Hůrková Yvona pověřená vedoucí oddělení stavebního úřadu, pověřená zastupováním vedoucího odboru stavebně správního a investic 378 036 510 202 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Ledvinová Eva stavební úřad 378 036 456 208 sady Pětatřicátníků 1
Čimerová Radka podatelna 378 036 482 203 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Kalousek Josef stavební úřad 378 036 484 207 sady Pětatřicátníků 1
Lucáková Miroslava stavební úřad 378 036 487 209 sady Pětatřicátníků 1
Hurda Ladislav stavební úřad 378 036 511 208 sady Pětatřicátníků 1
Ing. Brunclíková Soňa stavební úřad 378 036 554 209 sady Pětatřicátníků 1

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu