Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení stavební dohled


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Tafatová Libuše pověřená vedoucí oddělení stavebního dohledu +420 378 036 513 205 sady Pětatřicátníků 1
Krejčíková Jana státní stavební dohled - vodoprávní úřad +420 378 036 483 205 sady Pětatřicátníků 1
Kolář Milan státní stavební dohled +420 378 036 488 208 sady Pětatřicátníků 1
Bc. Kaucká Andrea státní stavební dohled - vodoprávní úřad +420 378 036 489 206 sady Pětatřicátníků 1
Henrich Dalibor státní stavební dohled +420 378 036 497 205 sady Pětatřicátníků 1

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu