Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení stavební dohled


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor stavebně správní a investic - oddělení stavební dohled

Tafatová Libuše pověřená vedoucí oddělení stavebního dohledu +420 378 036 513 205 sady Pětatřicátníků 1
Konečná Kateřina státní stavební dohled +420 378 036 483 205 sady Pětatřicátníků 1
Kolář Milan státní stavební dohled +420 378 036 488 206 sady Pětatřicátníků 1
Mgr. Kršňák Jiří státní stavební dohled +420 378 036 497 205 sady Pětatřicátníků 1

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu