Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení stavební dohled


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Tafatová Libuše pověřená vedoucí oddělení stavebního dohledu 37 803 6513 205 sady Pětatřicátníků 1
Krejčíková Jana státní stavební dohled - vodoprávní úřad 37 803 6483 205 sady Pětatřicátníků 1
Kolář Milan státní stavební dohled 37 803 6488 208 sady Pětatřicátníků 1
Bc. Kaucká Andrea státní stavební dohled - vodoprávní úřad 37 803 6489 206 sady Pětatřicátníků 1
Henrich Dalibor státní stavební dohled 37 803 6497 208 sady Pětatřicátníků 1

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu