Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor ekonomický


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Ubry Petr vedoucí odboru ekonomického 378 036 433 53 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - oddělení poplatků

Foistová Jana pověřená vedoucí oddělení poplatků 378 036 498 46 sady Pětatřicátníků 7
Čechurová Jitka referent 378 036 430 46 sady Pětatřicátníků 7
Farníková Vítězslava referent - správa místního poplatku 378 036 432 54 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Suchá Vendulka referent cenové kontroly 378 036 435 47 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Suchá Vendulka poplatek za psa 378 036 437 7 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Milčáková Lenka referent - správa místního poplatku 378 036 437 7 sady Pětatřicátníků 7
Švantnerová Hana referent vymáhání pohledávek 378 036 447 7 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - oddělení rozpočtu a účetnictví

Čechurová Jitka pověřená vedoucí oddělení rozpočtu a účetnictví 378 036 439 49 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Klementová Květa účetní 378 036 434 52 sady Pětatřicátníků 7
Tolarová Jitka účetní 378 036 441 49 sady Pětatřicátníků 7
Procházková Lenka účetní 378 036 442 52 sady Pětatřicátníků 7
Stupková Radmila účetní 378 036 446 50 sady Pětatřicátníků 7

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - Oddělení pronájmů majetku

Misová Petra pověřená vedoucí oddělení pronájmů majetku 378 036 512 112 sady Pětatřicátníků 1
Klír Petr referent pozemky 378 036 486 111 sady Pětatřicátníků 1
Alblová Jitka referent nebytové prostory, pozemky 378 036 493 111 sady Pětatřicátníků 1

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu