Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení pronájmů majetku


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Misová Petra pověřená vedoucí oddělení pronájmů majetku +420 378 036 512 112 sady Pětatřicátníků 1
Klír Petr referent pozemky +420 378 036 486 113 sady Pětatřicátníků 1
Alblová Jitka referent nebytové prostory, pozemky +420 378 036 493 113 sady Pětatřicátníků 1

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu