Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení poplatků


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 3 / Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor ekonomický - oddělení poplatků

Foistová Jana pověřená vedoucí oddělení poplatků +420 378 036 498 46 sady Pětatřicátníků 7
Klesová Romana referent - správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství +420 378 036 430 46 sady Pětatřicátníků 7
Farníková Vítězslava referent +420 378 036 432 54 sady Pětatřicátníků 7
Bc. Suchá Vendulka referent cenové kontroly +420 378 036 435 47 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Milčáková Lenka referent - správa místního poplatku ze psů +420 378 036 437 7 sady Pětatřicátníků 7
Švantnerová Hana referent vymáhání pohledávek +420 378 036 447 7 sady Pětatřicátníků 7

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu