Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. ASCHENBRENNER Lumír starosta 378 036 200 301 Koterovská 83
PhDr. FLUXA Jan místostarosta 378 036 300 301 Koterovská 83
TRŮKOVÁ Eva místostarostka 378 036 350 303 Koterovská 83
ANDRLÍK Roman místostarosta 378 036 250 319 Koterovská 83
Ing. SOKOL František MBA předseda kontrolního výboru 378 036 290 222 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Ing. MÜLLEROVÁ Helena tajemnice 378 036 330 201 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Sekretariát tajemníka

RUSINOVÁ Jana asistentka starosty, organizace RMO, ZMO 378 036 201 301 Koterovská 83
NOVÁKOVÁ Yvona asistentka místostarostů 378 036 203 301 Koterovská 83
Mgr. HONZÍKOVÁ Iveta pracovník informačního centra Koterov 378 036 228 212 Koterovská 83
DACHOVÁ Petra mzdová účetní 378 036 261 201 Koterovská 83
Mgr. HRUŠKOVÁ Michaela asistentka místostarosty, občanské obřady 378 036 263 101 Koterovská 83
RYKOVSKÁ Lucie personální agenda, sekretariát tajemníka 378 036 265 201 Koterovská 83
BURIANOVÁ Jana interní audit - vnitřní kontrola 378 036 288 101 Koterovská 83
Ing. BÍLKOVÁ Drahomíra asistentka místostarostky 378 036 301 303 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor organizační

JUDr. ŽABKOVÁ Martina vedoucí odboru organizačního 378 036 287 211 Koterovská 83
RUSŇÁKOVÁ Marie přestupkové řízení 378 036 213 211 Koterovská 83
INGSOVÁ Silvie přestupkové řízení 378 036 221 210 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor organizační - oddělení organizační a kultury

Ing. ČERVENÝ Zdeněk vedoucí oddělení organizačního a kultury 378 036 210 213 Koterovská 83
ČERNÁ Pavla vrátná 378 036 217 008 Koterovská 83
BOUŠÍK Michael řidič, údržbář 378 036 224 110 Koterovská 83
MACHAČNÝ Jan správa webu, fotoarchiv, tech. podpora 378 036 225 212 Koterovská 83
VONDRÁŠEK Karel řidič, údržbář 378 036 226 110 Koterovská 83
PŘIBÁŇOVÁ Jaroslava vrátná, referent ověřování 378 036 277 007 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor organizační - oddělení vnitřních věcí

Bc. KREJBICHOVÁ Monika vedoucí oddělení vnitřních věcí, ekonom 378 036 230 209 Koterovská 83
ŠTRUNCOVÁ Radka podatelna 378 036 205 218 Koterovská 83
FOLTÝNOVÁ Soňa evidence obyvatel, Czech POINT, Plzeňská karta 378 036 214 007 Koterovská 83
BURDOVÁ Martina evidence obyvatel, Czech POINT 378 036 215 007 Koterovská 83
ŠLEISOVÁ Lenka ověřování podpisů a kopií listin 378 036 216 007 Koterovská 83
BRABCOVÁ Martina pokladna 378 036 219 209 Koterovská 83
Bc. JIRKŮ Zdeněk rušení trvalého pobytu 378 036 223 210 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový - oddělení ekonomické

Bc. TROJOVSKÁ Radka vedoucí ekonomického oddělení 378 036 333 203 Koterovská 83
KOVÁŘOVÁ Marta rozpočet 378 036 334 203 Koterovská 83
Bc. BRABCOVÁ Iva účetní 378 036 336 204 Koterovská 83
Bc. KVÍDEROVÁ Lenka rozpočet 378 036 341 203 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový - oddělení poplatkové

HOROVÁ Věra vedoucí oddělení, poplatek za užívání VP 378 036 338 221 Koterovská 83
Mgr. MAŠKOVÁ Lucie poplatek ze psa 378 036 335 221 Koterovská 83
MARXOVÁ Milada VHP, veřejné sbírky, dotace a dary 378 036 357 204 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor sociální

Bc. PEČENKA Libor vedoucí odboru sociálního 378 036 270 104 Koterovská 83
Mgr. VOŘÍŠKOVÁ Alena sociálně právní ochrana dětí 378 036 271 116 Koterovská 83
Mgr. KROCOVÁ Šárka sociálně právní ochrana dětí 378 036 273 116 Koterovská 83
Mgr. NĚMEČEK Karel kurátor pro děti a mládež 378 036 274 105 Koterovská 83
Mgr. ŠLOUFOVÁ Lenka sociálně právní ochrana dětí 378 036 276 115 Koterovská 83
Mgr. JŮDA Zdeněk sociálně právní ochrana dětí, kurátor 378 036 282 105 Koterovská 83
Bc. CIVIŠOVÁ Zuzana DiS. sociálně právní ochrana dětí 378 036 283 114 Koterovská 83
Bc. RYKALOVÁ Lenka sociálně právní ochrana dětí 378 036 286 115 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor sociální - oddělení sociální

Bc. DUŠKA Tomáš vedoucí oddělení sociálního, poradenství 378 036 278 113 Koterovská 83
Bc. KORDÍKOVÁ Simona veřejný opatrovník, sociální pracovník 378 036 275 112 Koterovská 83
Bc. MIČOVÁ Pavlína veřejný opatrovník 378 036 279 112 Koterovská 83
KÖNIGSMARKOVÁ Hana DiS. sociální pracovník, poradenství 378 036 281 113 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor majetku, investic a rozvoje

Ing. VALOVÁ Petra vedoucí odboru 378 036 240 312 Koterovská 83
ZEMANOVÁ Pavla ekonom 378 036 354 309 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor majetku, investic a rozvoje - oddělení majetku a investic

Bc. TOMÁNKOVÁ Marta vedoucí oddělení majetku a investic, MŠ 378 036 359 311 Koterovská 83
STRNADOVÁ Hana správa budov 378 036 220 308 Koterovská 83
Ing. MAŠKOVÁ Ivana správa majetku, hospodaření s pozemky 378 036 353 308 Koterovská 83
ČERNÝ Vladimír investiční výstavba, výběrová řízení 378 036 355 309 Koterovská 83
NACHTMANOVÁ Pavla investiční výstavba, dětská hřiště 378 036 356 309 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor životního prostředí

Ing. KLEČKOVÁ Lenka vedoucí odboru životního prostředí 378 036 310 214 Koterovská 83
Ing. SÝKOROVÁ Drahomíra údržba veřejné zeleně 378 036 314 216 Koterovská 83
Ing. MORÁVKOVÁ Hana vodní hospodářství, rybářské a lovecké lístky 378 036 315 217 Koterovská 83
Ing. MYSLÍKOVÁ Nina údržba stromů, dřeviny, zelené plochy 378 036 320 216 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor životního prostředí - oddělení správy veřejného prostranství

Bc. HRUDKA Petr vedoucí oddělení, úklid obvodu, odpady 378 036 313 215 Koterovská 83
Ing. VAJZ Jan odpadové hospodářství, ochrana ovzduší 378 036 316 217 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor stavební a silničně správní

Ing. KOLAFA Milan vedoucí odboru 378 036 280 313 Koterovská 83
HAMBALÍKOVÁ Irena administrativa, statistika odboru 378 036 244 314 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor stavební a silničně správní - oddělení stavebně správní

ZEMANOVÁ Dagmar vedoucí oddělení - byt. domy, vodohosp. stavby 378 036 245 316 Koterovská 83
MAYEROVÁ Ivana reklamy, drobné stavby, telekomunikace 378 036 243 318 Koterovská 83
ERHARDOVÁ Radka rodinné a rekreační domy 378 036 246 317 Koterovská 83
Ing. WENDLEROVÁ Renáta existence staveb, změna užívání 378 036 247 318 Koterovská 83
ZIMMELOVÁ Kateřina plyn.řady, vod. a kanal. přípojky, garáže 378 036 248 316 Koterovská 83
TOMANOVÁ Alena silniční správní úřad 378 036 252 320 Koterovská 83
TOMÁNEK Zdeněk silniční správní úřad 378 036 253 320 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu