Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. MÜLLEROVÁ Helena tajemnice 37 803 6330 201 Koterovská 83
RUSINOVÁ Jana sekretariát starosty 37 803 6201 301 Koterovská 83
NOVÁKOVÁ Yvona sekretariát místostarostů 37 803 6203 301 Koterovská 83
ROUBOVÁ Libuše stavební činnost 37 803 6249 316 Koterovská 83
DACHOVÁ Petra mzdová účetní 37 803 6261 201 Koterovská 83
RYKOVSKÁ Lucie personální agenda, sekretariát tajemníka 37 803 6265 201 Koterovská 83
BURIANOVÁ Jana interní audit - vnitřní kontrola 37 803 6288 101 Koterovská 83
Ing. BÍLKOVÁ Drahomíra sekretariát místostarostů 37 803 6301 303 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Kancelář tajemníka ÚMO 2

Ing. ČERVENÝ Zdeněk vedoucí kanceláře tajemníka 37 803 6210 213 Koterovská 83
MACHAČNÝ Jan propagace KDŠ, správa web.stránek 37 803 6225 212 Koterovská 83
Mgr. HONZÍKOVÁ Iveta pracovník informačního centra Koterov 37 803 6228 212 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Kancelář tajemníka ÚMO 2 - oddělení právní a přestupkové KT

JUDr. ŽABKOVÁ Martina vedoucí přestupkového a právního oddělení 37 803 6287 211 Koterovská 83
RUSŇÁKOVÁ Marie přestupkové řízení 37 803 6213 211 Koterovská 83
ŠLEISOVÁ Lenka ověřování podpisů a kopií listin 37 803 6216 007 Koterovská 83
INGSOVÁ Silvie přestupkové řízení 37 803 6221 210 Koterovská 83
Bc. JIRKŮ Zdeněk rušení trvalého pobytu 37 803 6223 210 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Kancelář tajemníka ÚMO 2 - oddělení vnitřních věcí KT

Bc. KREJBICHOVÁ Monika ekonom, evidence majetku 37 803 6230 209 Koterovská 83
EBERTOVÁ Eva podatelna 37 803 6205 218 Koterovská 83
JANOUŠKOVÁ Jiřina evidence obyvatel 37 803 6214 007 Koterovská 83
BURDOVÁ Martina Czech Point, evidence obyvatel 37 803 6215 007 Koterovská 83
PŘIBÁŇOVÁ Jaroslava ověřování podpisů a kopií listin 37 803 6216 007 Koterovská 83
ČERNÁ Pavla vrátná 37 803 6217 008 Koterovská 83
BRABCOVÁ Martina pokladna 37 803 6219 209 Koterovská 83
BOUŠÍK Michael řidič, údržbář 37 803 6224 110 Koterovská 83
VONDRÁŠEK Karel řidič, údržbář 37 803 6226 110 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový ÚMO 2

Ing. NĚMEC Miroslav vedoucí odboru 37 803 6260 202 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový ÚMO 2 - oddělení ekonomické EaP

Bc. TROJOVSKÁ Radka vedoucí ekonomického oddělení 37 803 6333 203 Koterovská 83
KOVÁŘOVÁ Marta rozpočet 37 803 6334 203 Koterovská 83
Bc. BRABCOVÁ Iva finanční účtárna 37 803 6336 204 Koterovská 83
Bc. KVÍDEROVÁ Lenka rozpočet 37 803 6341 203 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový ÚMO 2 - oddělení poplatkové EaP

HOROVÁ Věra ved. poplatkového oddělení - poplatek za užívání VP 37 803 6338 221 Koterovská 83
Mgr. MAŠKOVÁ Lucie poplatek ze psa, poplatek z ubytovací kapacity 37 803 6335 221 Koterovská 83
MARXOVÁ Milada povolování VHP 37 803 6357 222 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor sociální ÚMO 2

Bc. PEČENKA Libor vedoucí odboru sociálního 37 803 6270 104 Koterovská 83
Mgr. NĚMEČEK Karel sociální kurátor pro mládež, SPOD 37 803 6274 105 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor sociální ÚMO 2 - sociálně právní ochrana dětí SO

Mgr. VOŘÍŠKOVÁ Alena sociálně právní ochrana dětí 37 803 6271 116 Koterovská 83
Mgr. KROCOVÁ Šárka sociálně právní ochrana dětí 37 803 6273 116 Koterovská 83
Mgr. ŠLOUFOVÁ Lenka sociálně právní ochrana dětí 37 803 6276 115 Koterovská 83
Mgr. RUSSOVÁ Barbora sociálně právní ochrana dětí 37 803 6282 105 Koterovská 83
Bc. RYKALOVÁ Lenka sociálně právní ochrana dětí 37 803 6286 115 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor sociální ÚMO 2 - oddělení sociální SO

KÖNIGSMARKOVÁ Hana DiS. zástupce ved. odboru, sociální pracovník – osoby se zdr. postižením, senioři 37 803 6281 113 Koterovská 83
Bc. KORDÍKOVÁ Simona veřejný opatrovník, sociální pracovník – osoby se zdr. postižením, senioři, občanské obřady 37 803 6275 112 Koterovská 83
Bc. DUŠKA Tomáš sociální pracovník – obtížné životní situace 37 803 6278 113 Koterovská 83
Bc. MIČOVÁ Pavlína veřejný opatrovník 37 803 6279 112 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor majetku a investic ÚMO 2

Ing. HEŘMANOVÁ Jana vedoucí odboru 37 803 6240 312 Koterovská 83
ZEMANOVÁ Pavla ekonomická správa odboru 37 803 6354 309 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor majetku a investic ÚMO 2 - oddělení veřejných zakázek MaI

ČERNÝ Vladimír investiční výstavba, výběrová řízení 37 803 6355 309 Koterovská 83
NACHTMANOVÁ Pavla investiční výstavba, veřejná dětská hřiště 37 803 6356 309 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor majetku a investic ÚMO 2 - oddělení majetku a investic MaI

Bc. TOMÁNKOVÁ Marta ved. oddělení - investiční výstavba, MŠ 37 803 6359 311 Koterovská 83
STRNADOVÁ Hana správce budov 37 803 6220 308 Koterovská 83
Ing. MAŠKOVÁ Ivana správa majetku, hospodaření s pozemky 37 803 6353 308 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor životního prostředí ÚMO 2

Ing. KLEČKOVÁ Lenka vedoucí odboru životního prostředí 37 803 6310 214 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor životního prostředí ÚMO 2 - oddělení správy veř. prostranství ŽP

Bc. HRUDKA Petr úklid veřejného prostranství 37 803 6313 215 Koterovská 83
Ing. VAJZ Jan odpadové hospodářství, ochrana ovzduší 37 803 6316 217 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor životního prostředí ÚMO 2 - oddělení životního prostředí ŽP

Ing. SÝKOROVÁ Drahomíra péče o zeleň 37 803 6314 216 Koterovská 83
Ing. MORÁVKOVÁ Hana vodní hospodářství, rybářské a lovecké lístky 37 803 6315 217 Koterovská 83
Ing. MYSLÍKOVÁ Nina péče o stromy 37 803 6320 216 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor stavebně správní a dopravy ÚMO 2

Ing. KOLAFA Milan vedoucí odboru 37 803 6280 313 Koterovská 83
HAMBALÍKOVÁ Irena stavební úřad - administrativa FRB 37 803 6244 314 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor stavebně správní a dopravy ÚMO 2 - odd. stav. spr. - SÚ a dopravy SSD

ZEMANOVÁ Dagmar ved.odd. - bytové domy, vodohosp. stavby 37 803 6245 316 Koterovská 83
MAYEROVÁ Ivana stavby pro podnikání, sport.areály, reklamy, el.přípojky 37 803 6243 318 Koterovská 83
ERHARDOVÁ Radka rodinné a rekreační domy, chaty 37 803 6246 317 Koterovská 83
Ing.Bc. KLEČKOVÁ Štěpánka MBA stavby pro podn., plyn, garáže, přípojky 37 803 6248 317 Koterovská 83
TOMANOVÁ Alena silniční správní úřad 37 803 6252 320 Koterovská 83
TOMÁNEK Zdeněk silniční správní úřad 37 803 6253 320 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu