Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor stavebně správní a dopravy ÚMO 2


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. KOLAFA Milan vedoucí odboru 37 803 6280 313 Koterovská 83
HAMBALÍKOVÁ Irena stavební úřad - administrativa FRB 37 803 6244 314 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor stavebně správní a dopravy ÚMO 2 - odd. stav. spr. - SÚ a dopravy SSD

ZEMANOVÁ Dagmar ved.odd. - bytové domy, vodohosp. stavby 37 803 6245 316 Koterovská 83
MAYEROVÁ Ivana stavby pro podnikání, sport.areály, reklamy, el.přípojky 37 803 6243 318 Koterovská 83
ERHARDOVÁ Radka rodinné a rekreační domy, chaty 37 803 6246 317 Koterovská 83
Ing.Bc. KLEČKOVÁ Štěpánka MBA stavby pro podn., plyn, garáže, přípojky 37 803 6248 317 Koterovská 83
TOMANOVÁ Alena silniční správní úřad 37 803 6252 320 Koterovská 83
TOMÁNEK Zdeněk silniční správní úřad 37 803 6253 320 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu