Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor stavebně správní a dopravy ÚMO 2


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. KOLAFA Milan vedoucí odboru 378 036 280 313 Koterovská 83
HAMBALÍKOVÁ Irena stavební úřad - administrativa odboru 378 036 244 314 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor stavebně správní a dopravy ÚMO 2 - odd. stav. spr. - SÚ a dopravy SSD

ZEMANOVÁ Dagmar ved.odd. - bytové domy, vodohosp. stavby 378 036 245 316 Koterovská 83
MAYEROVÁ Ivana stavby pro podnikání, sport.areály, reklamy, el.přípojky 378 036 243 318 Koterovská 83
ERHARDOVÁ Radka rodinné a rekreační domy, chaty 378 036 246 317 Koterovská 83
Ing. WENDLEROVÁ Renáta změna užívání, existence staveb 378 036 247 318 Koterovská 83
ZIMMELOVÁ Kateřina změna užívání, existence staveb 378 036 248 316 Koterovská 83
TOMANOVÁ Alena silniční správní úřad 378 036 252 320 Koterovská 83
TOMÁNEK Zdeněk silniční správní úřad 378 036 253 320 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu