Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor stavební a silničně správní


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor stavební a silničně správní

Ing. KOLAFA Milan vedoucí odboru +420 378 036 280 313 Koterovská 83
HAMBALÍKOVÁ Irena silniční správní úřad +420 378 036 244 314 Koterovská 83
TOMANOVÁ Alena silniční správní úřad +420 378 036 252 320 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor stavební a silničně správní - oddělení stavebně správní

ZEMANOVÁ Dagmar vedoucí oddělení - byt. domy, vodohosp. stavby +420 378 036 245 316 Koterovská 83
MAYEROVÁ Ivana reklamy, telekomunikace +420 378 036 243 318 Koterovská 83
ERHARDOVÁ Radka rodinné domy +420 378 036 246 317 Koterovská 83
Ing. WENDLEROVÁ Renáta existence staveb, změna užívání +420 378 036 247 316 Koterovská 83
ZIMMELOVÁ Kateřina inženýrské sítě, garáže, rekreační domy +420 378 036 248 317 Koterovská 83

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu