Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor životního prostředí ÚMO 2


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. KLEČKOVÁ Lenka vedoucí odboru životního prostředí 37 803 6310 214 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor životního prostředí ÚMO 2 - oddělení správy veř. prostranství ŽP

Bc. HRUDKA Petr úklid veřejného prostranství 37 803 6313 215 Koterovská 83
Ing. VAJZ Jan odpadové hospodářství, ochrana ovzduší 37 803 6316 217 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor životního prostředí ÚMO 2 - oddělení životního prostředí ŽP

Ing. SÝKOROVÁ Drahomíra péče o zeleň 37 803 6314 216 Koterovská 83
Ing. MORÁVKOVÁ Hana vodní hospodářství, rybářské a lovecké lístky 37 803 6315 217 Koterovská 83
Ing. MYSLÍKOVÁ Nina péče o stromy 37 803 6320 216 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu