Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor životního prostředí ÚMO 2


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. KLEČKOVÁ Lenka vedoucí odboru životního prostředí 378 036 310 214 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor životního prostředí ÚMO 2 - oddělení správy veř. prostranství ŽP

Bc. HRUDKA Petr úklid veřejného prostranství 378 036 313 215 Koterovská 83
Ing. VAJZ Jan odpadové hospodářství, ochrana ovzduší 378 036 316 217 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor životního prostředí ÚMO 2 - oddělení životního prostředí ŽP

Ing. SÝKOROVÁ Drahomíra péče o zeleň 378 036 314 216 Koterovská 83
Ing. MORÁVKOVÁ Hana vodní hospodářství, rybářské a lovecké lístky 378 036 315 217 Koterovská 83
Ing. MYSLÍKOVÁ Nina péče o stromy 378 036 320 216 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu