Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor majetku a investic ÚMO 2


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
ZEMANOVÁ Pavla ekonomická správa odboru 378 036 354 309 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor majetku a investic ÚMO 2 - oddělení majetku a investic MaI

Bc. TOMÁNKOVÁ Marta ved. oddělení - investiční výstavba, MŠ 378 036 359 311 Koterovská 83
STRNADOVÁ Hana správce budov 378 036 220 308 Koterovská 83
Ing. MAŠKOVÁ Ivana správa majetku, hospodaření s pozemky 378 036 353 308 Koterovská 83
ČERNÝ Vladimír investiční výstavba, výběrová řízení 378 036 355 309 Koterovská 83
NACHTMANOVÁ Pavla investiční výstavba, veřejná dětská hřiště 378 036 356 309 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu