Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení majetku a investic


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor majetku, investic a rozvoje - oddělení majetku a investic

STRNADOVÁ Hana správa budov +420 378 036 220 308 Koterovská 83
NĚMCOVÁ Jana správa majetku, hospodaření s pozemky +420 378 036 353 308 Koterovská 83
ČERNÝ Vladimír investiční výstavba, výběrová řízení +420 378 036 355 309 Koterovská 83
NACHTMANOVÁ Pavla investiční výstavba, dětská hřiště +420 378 036 356 309 Koterovská 83
ŠPILAROVÁ Helena investiční výstavba, mateřské školy +420 378 036 359 311 Koterovská 83

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu