Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Kancelář tajemníka ÚMO 2


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. ČERVENÝ Zdeněk vedoucí kanceláře tajemníka 37 803 6210 213 Koterovská 83
MACHAČNÝ Jan propagace KDŠ, správa web.stránek 37 803 6225 212 Koterovská 83
Mgr. HONZÍKOVÁ Iveta pracovník informačního centra Koterov 37 803 6228 212 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Kancelář tajemníka ÚMO 2 - oddělení právní a přestupkové KT

JUDr. ŽABKOVÁ Martina vedoucí přestupkového a právního oddělení 37 803 6287 211 Koterovská 83
RUSŇÁKOVÁ Marie přestupkové řízení 37 803 6213 211 Koterovská 83
ŠLEISOVÁ Lenka ověřování podpisů a kopií listin 37 803 6216 007 Koterovská 83
INGSOVÁ Silvie přestupkové řízení 37 803 6221 210 Koterovská 83
Bc. JIRKŮ Zdeněk rušení trvalého pobytu 37 803 6223 210 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Kancelář tajemníka ÚMO 2 - oddělení vnitřních věcí KT

Bc. KREJBICHOVÁ Monika ekonom, evidence majetku 37 803 6230 209 Koterovská 83
EBERTOVÁ Eva podatelna 37 803 6205 218 Koterovská 83
JANOUŠKOVÁ Jiřina evidence obyvatel 37 803 6214 007 Koterovská 83
BURDOVÁ Martina Czech Point, evidence obyvatel 37 803 6215 007 Koterovská 83
PŘIBÁŇOVÁ Jaroslava ověřování podpisů a kopií listin 37 803 6216 007 Koterovská 83
ČERNÁ Pavla vrátná 37 803 6217 008 Koterovská 83
BRABCOVÁ Martina pokladna 37 803 6219 209 Koterovská 83
BOUŠÍK Michael řidič, údržbář 37 803 6224 110 Koterovská 83
VONDRÁŠEK Karel řidič, údržbář 37 803 6226 110 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu