Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Kancelář tajemníka ÚMO 2


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. ČERVENÝ Zdeněk vedoucí kanceláře tajemníka 378 036 210 213 Koterovská 83
MACHAČNÝ Jan propagace KDŠ, správa web.stránek 378 036 225 212 Koterovská 83
Mgr. HONZÍKOVÁ Iveta pracovník informačního centra Koterov 378 036 228 212 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Kancelář tajemníka ÚMO 2 - oddělení právní a přestupkové KT

JUDr. ŽABKOVÁ Martina vedoucí přestupkového a právního oddělení 378 036 287 211 Koterovská 83
RUSŇÁKOVÁ Marie přestupkové řízení 378 036 213 211 Koterovská 83
ŠLEISOVÁ Lenka ověřování podpisů a kopií listin 378 036 216 007 Koterovská 83
INGSOVÁ Silvie přestupkové řízení 378 036 221 210 Koterovská 83
Bc. JIRKŮ Zdeněk rušení trvalého pobytu 378 036 223 210 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Kancelář tajemníka ÚMO 2 - oddělení vnitřních věcí KT

Bc. KREJBICHOVÁ Monika ekonom, evidence majetku 378 036 230 209 Koterovská 83
ŠTRUNCOVÁ Radka podatelna 378 036 205 218 Koterovská 83
JANOUŠKOVÁ Jiřina evidence obyvatel 378 036 214 007 Koterovská 83
BURDOVÁ Martina Czech Point, evidence obyvatel 378 036 215 007 Koterovská 83
PŘIBÁŇOVÁ Jaroslava ověřování podpisů a kopií listin 378 036 216 007 Koterovská 83
ČERNÁ Pavla vrátná 378 036 217 008 Koterovská 83
BRABCOVÁ Martina pokladna 378 036 219 209 Koterovská 83
BOUŠÍK Michael řidič, údržbář 378 036 224 110 Koterovská 83
VONDRÁŠEK Karel řidič, údržbář 378 036 226 110 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu