Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení vnitřních věcí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor organizační - oddělení vnitřních věcí

Bc. JIRKŮ Zdeněk vedoucí oddělení, zrušení trvalého pobytu, volby +420 378 036 223 210 Koterovská 83
KROTÁKOVÁ Pavlína podatelna +420 378 036 205 218 Koterovská 83
FOLTÝNOVÁ Soňa evidence obyvatel, Czech POINT +420 378 036 214 007 Koterovská 83
BURDOVÁ Martina evidence obyvatel, Czech POINT +420 378 036 215 007 Koterovská 83
ŠLEISOVÁ Lenka ověřování podpisů a kopií listin +420 378 036 216 007 Koterovská 83
BRABCOVÁ Martina pokladna +420 378 036 219 209 Koterovská 83
HOLÁ Jana ekonom,evidence majetku,vedení spisovny +420 378 036 230 209 Koterovská 83

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu