Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor sociální ÚMO 2


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. PEČENKA Libor vedoucí odboru sociálního 378 036 270 104 Koterovská 83
Mgr. NĚMEČEK Karel sociální kurátor pro mládež, SPOD 378 036 274 105 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor sociální ÚMO 2 - sociálně právní ochrana dětí SO

Mgr. VOŘÍŠKOVÁ Alena sociálně právní ochrana dětí 378 036 271 116 Koterovská 83
Mgr. KROCOVÁ Šárka sociálně právní ochrana dětí 378 036 273 116 Koterovská 83
Mgr. ŠLOUFOVÁ Lenka sociálně právní ochrana dětí 378 036 276 115 Koterovská 83
Mgr. RUSSOVÁ Barbora sociálně právní ochrana dětí 378 036 282 105 Koterovská 83
Bc. RYKALOVÁ Lenka sociálně právní ochrana dětí 378 036 286 115 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor sociální ÚMO 2 - oddělení sociální SO

Bc. DUŠKA Tomáš ved. sociálního oddělení, sociální pracovník – obtížné životní situace 378 036 278 113 Koterovská 83
Bc. KORDÍKOVÁ Simona veřejný opatrovník, sociální pracovník – osoby se zdr. postižením, senioři, občanské obřady 378 036 275 112 Koterovská 83
Bc. MIČOVÁ Pavlína veřejný opatrovník 378 036 279 112 Koterovská 83
KÖNIGSMARKOVÁ Hana DiS. sociální pracovník – osoby se zdr. postižením, senioři 378 036 281 113 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu