Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor sociální ÚMO 2


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Bc. PEČENKA Libor vedoucí odboru sociálního 37 803 6270 104 Koterovská 83
Mgr. NĚMEČEK Karel sociální kurátor pro mládež, SPOD 37 803 6274 105 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor sociální ÚMO 2 - sociálně právní ochrana dětí SO

Mgr. VOŘÍŠKOVÁ Alena sociálně právní ochrana dětí 37 803 6271 116 Koterovská 83
Mgr. KROCOVÁ Šárka sociálně právní ochrana dětí 37 803 6273 116 Koterovská 83
Mgr. ŠLOUFOVÁ Lenka sociálně právní ochrana dětí 37 803 6276 115 Koterovská 83
Mgr. RUSSOVÁ Barbora sociálně právní ochrana dětí 37 803 6282 105 Koterovská 83
Bc. RYKALOVÁ Lenka sociálně právní ochrana dětí 37 803 6286 115 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor sociální ÚMO 2 - oddělení sociální SO

KÖNIGSMARKOVÁ Hana DiS. zástupce ved. odboru, sociální pracovník – osoby se zdr. postižením, senioři 37 803 6281 113 Koterovská 83
Bc. KORDÍKOVÁ Simona veřejný opatrovník, sociální pracovník – osoby se zdr. postižením, senioři, občanské obřady 37 803 6275 112 Koterovská 83
Bc. DUŠKA Tomáš sociální pracovník – obtížné životní situace 37 803 6278 113 Koterovská 83
Bc. MIČOVÁ Pavlína veřejný opatrovník 37 803 6279 112 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu