Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor ekonomický a poplatkový


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. KUGLEROVÁ Kateřina vedoucí odboru +420 378 036 260 202 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový - oddělení ekonomické

Bc. TROJOVSKÁ Radka vedoucí ekonomického oddělení +420 378 036 333 203 Koterovská 83
KOVÁŘOVÁ Marta rozpočet +420 378 036 334 203 Koterovská 83
Bc. BRABCOVÁ Iva účetní +420 378 036 336 204 Koterovská 83
Bc. KVÍDEROVÁ Lenka rozpočet +420 378 036 341 203 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový - oddělení poplatkové

HOROVÁ Věra vedoucí oddělení, poplatek za užívání VP +420 378 036 338 221 Koterovská 83
Mgr. MAŠKOVÁ Lucie poplatek ze psa +420 378 036 335 221 Koterovská 83
MARXOVÁ Milada VHP, veřejné sbírky, dotace a dary +420 378 036 357 204 Koterovská 83

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu