Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor ekonomický a poplatkový ÚMO 2


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. NĚMEC Miroslav vedoucí odboru 378 036 260 202 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový ÚMO 2 - oddělení ekonomické EaP

Bc. TROJOVSKÁ Radka vedoucí ekonomického oddělení 378 036 333 203 Koterovská 83
KOVÁŘOVÁ Marta rozpočet 378 036 334 203 Koterovská 83
Bc. BRABCOVÁ Iva finanční účtárna 378 036 336 204 Koterovská 83
Bc. KVÍDEROVÁ Lenka rozpočet 378 036 341 203 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový ÚMO 2 - oddělení poplatkové EaP

HOROVÁ Věra ved. poplatkového oddělení - poplatek za užívání VP 378 036 338 221 Koterovská 83
Mgr. MAŠKOVÁ Lucie poplatek ze psa, poplatek z ubytovací kapacity 378 036 335 221 Koterovská 83
MARXOVÁ Milada povolování VHP 378 036 357 222 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu