Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor ekonomický a poplatkový ÚMO 2


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. NĚMEC Miroslav vedoucí odboru 37 803 6260 202 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový ÚMO 2 - oddělení ekonomické EaP

Bc. TROJOVSKÁ Radka vedoucí ekonomického oddělení 37 803 6333 203 Koterovská 83
KOVÁŘOVÁ Marta rozpočet 37 803 6334 203 Koterovská 83
Bc. BRABCOVÁ Iva finanční účtárna 37 803 6336 204 Koterovská 83
Bc. KVÍDEROVÁ Lenka rozpočet 37 803 6341 203 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový ÚMO 2 - oddělení poplatkové EaP

HOROVÁ Věra ved. poplatkového oddělení - poplatek za užívání VP 37 803 6338 221 Koterovská 83
Mgr. MAŠKOVÁ Lucie poplatek ze psa, poplatek z ubytovací kapacity 37 803 6335 221 Koterovská 83
MARXOVÁ Milada povolování VHP 37 803 6357 222 Koterovská 83

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu