Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení poplatkové


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový - oddělení poplatkové

HOROVÁ Věra vedoucí oddělení, poplatek za užívání VP +420 378 036 338 221 Koterovská 83
ŠTRUNCOVÁ Radka poplatek ze psa +420 378 036 335 221 Koterovská 83
Mgr. MAŠKOVÁ Lucie VHP, veřejné sbírky, dotace a dary +420 378 036 357 204 Koterovská 83

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu