Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení ekonomické


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový - oddělení ekonomické

Bc. TROJOVSKÁ Radka vedoucí ekonomického oddělení +420 378 036 333 203 Koterovská 83
DLOUHÁ Marta rozpočet +420 378 036 334 203 Koterovská 83
Bc. BRABCOVÁ Iva účetní +420 378 036 336 204 Koterovská 83
Bc. KVÍDEROVÁ Lenka rozpočet +420 378 036 341 203 Koterovská 83

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu