Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. ASCHENBRENNER Lumír starosta +420 378 036 200 301 Koterovská 83
TRŮKOVÁ Eva místostarostka +420 378 036 350 303 Koterovská 83
ANDRLÍK Roman místostarosta +420 378 036 250 301 Koterovská 83
Mgr. CINÁDR Václav místostarosta +420 378 036 300 319 Koterovská 83
Ing. SOKOL František MBA předseda kontrolního výboru +420 378 036 290 222 Koterovská 83
SLOŽIL Martin předseda finančního výboru +420 378 036 291 222 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Ing. MÜLLEROVÁ Helena tajemnice +420 378 036 330 201 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Sekretariát tajemníka

RUSINOVÁ Jana asistentka starosty, organizace RMO, ZMO +420 378 036 201 301 Koterovská 83
NOVÁKOVÁ Yvona asistentka místostarostů +420 378 036 203 301 Koterovská 83
DACHOVÁ Petra mzdová účetní +420 378 036 261 201 Koterovská 83
RYKOVSKÁ Lucie personální agenda, sekretariát tajemníka +420 378 036 265 201 Koterovská 83
BURIANOVÁ Jana interní audit - vnitřní kontrola +420 378 036 288 101 Koterovská 83
Ing. BÍLKOVÁ Drahomíra asistentka místostarostky +420 378 036 301 303 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor organizační

JUDr. ŽABKOVÁ Martina vedoucí odboru organizačního +420 378 036 287 211 Koterovská 83
RUSŇÁKOVÁ Marie přestupkové řízení +420 378 036 213 212 Koterovská 83
INGSOVÁ Silvie přestupkové řízení +420 378 036 221 210 Koterovská 83
VONDRÁŠKOVÁ Viktorie administrativní pracovník +420 378 036 222 212 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor organizační - oddělení organizační a kultury

ČERNÁ Pavla vrátná +420 378 036 217 008 Koterovská 83
BOUŠÍK Michael řidič, údržbář +420 378 036 224 110 Koterovská 83
MACHAČNÝ Jan správa webu, fotoarchiv, tech. podpora +420 378 036 225 213 Koterovská 83
VONDRÁŠEK Karel řidič, údržbář +420 378 036 226 110 Koterovská 83
Mgr. HONZÍKOVÁ Iveta referent vztahů k veřejnosti +420 378 036 228 213 Koterovská 83
PŘIBÁŇOVÁ Jaroslava vrátná, referent ověřování +420 378 036 277 007 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor organizační - oddělení vnitřních věcí

Bc. JIRKŮ Zdeněk vedoucí oddělení, zrušení trvalého pobytu, volby +420 378 036 223 210 Koterovská 83
KROTÁKOVÁ Pavlína podatelna +420 378 036 205 218 Koterovská 83
FOLTÝNOVÁ Soňa evidence obyvatel, Czech POINT +420 378 036 214 007 Koterovská 83
BURDOVÁ Martina evidence obyvatel, Czech POINT +420 378 036 215 007 Koterovská 83
ŠLEISOVÁ Lenka ověřování podpisů a kopií listin +420 378 036 216 007 Koterovská 83
BRABCOVÁ Martina pokladna +420 378 036 219 209 Koterovská 83
HOLÁ Jana ekonom,evidence majetku,vedení spisovny +420 378 036 230 209 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový

Ing. KUGLEROVÁ Kateřina vedoucí odboru +420 378 036 260 202 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový - oddělení ekonomické

Bc. TROJOVSKÁ Radka vedoucí ekonomického oddělení +420 378 036 333 203 Koterovská 83
KOVÁŘOVÁ Marta rozpočet +420 378 036 334 203 Koterovská 83
Bc. BRABCOVÁ Iva účetní +420 378 036 336 204 Koterovská 83
Bc. KVÍDEROVÁ Lenka rozpočet +420 378 036 341 203 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor ekonomický a poplatkový - oddělení poplatkové

HOROVÁ Věra vedoucí oddělení, poplatek za užívání VP +420 378 036 338 221 Koterovská 83
ŠTRUNCOVÁ Radka poplatek ze psa +420 378 036 335 221 Koterovská 83
Mgr. MAŠKOVÁ Lucie VHP, veřejné sbírky, dotace a dary +420 378 036 357 204 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor sociální

Bc. PEČENKA Libor DiS. vedoucí odboru sociálního +420 378 036 270 104 Koterovská 83
Mgr. VOŘÍŠKOVÁ Alena sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 271 116 Koterovská 83
Mgr. KROCOVÁ Šárka sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 273 116 Koterovská 83
Mgr. NĚMEČEK Karel kurátor pro děti a mládež +420 378 036 274 105 Koterovská 83
Mgr. ŠLOUFOVÁ Lenka sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 276 115 Koterovská 83
Bc. MIČOVÁ Pavlína veřejný opatrovník +420 378 036 279 112 Koterovská 83
Mgr. JŮDA Zdeněk sociálně právní ochrana dětí, kurátor +420 378 036 282 105 Koterovská 83
Mgr. RUSSOVÁ Barbora sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 283 114 Koterovská 83
ZAPLETALOVÁ Helena veřejný opatrovník +420 378 036 284 112 Koterovská 83
Bc. RYKALOVÁ Lenka sociálně právní ochrana dětí +420 378 036 286 115 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor sociální - oddělení sociální

Bc. DUŠKA Tomáš vedoucí oddělení sociálního, poradenství +420 378 036 278 113 Koterovská 83
Bc. KORDÍKOVÁ Simona veřejný opatrovník, sociální pracovník +420 378 036 275 112 Koterovská 83
Bc. CIVIŠOVÁ Zuzana DiS. sociální pracovník, poradenství +420 378 036 281 113 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor majetku, investic a rozvoje

Ing. VALOVÁ Petra vedoucí odboru +420 378 036 240 312 Koterovská 83
ZEMANOVÁ Pavla ekonom +420 378 036 354 309 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor majetku, investic a rozvoje - oddělení majetku a investic

STRNADOVÁ Hana správa budov +420 378 036 220 308 Koterovská 83
Ing. MAŠKOVÁ Ivana správa majetku, hospodaření s pozemky +420 378 036 353 308 Koterovská 83
ČERNÝ Vladimír investiční výstavba, výběrová řízení +420 378 036 355 309 Koterovská 83
NACHTMANOVÁ Pavla investiční výstavba, dětská hřiště +420 378 036 356 309 Koterovská 83
FIALOVÁ Helena investiční výstavba, mateřské školy +420 378 036 359 311 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor životního prostředí

Ing. KLEČKOVÁ Lenka vedoucí odboru životního prostředí +420 378 036 310 214 Koterovská 83
Mgr. VESELOUŠ Jan údržba veřejné zeleně +420 378 036 314 216 Koterovská 83
Ing. MORÁVKOVÁ Hana vodní hospodářství, rybářské a lovecké lístky +420 378 036 315 217 Koterovská 83
Ing. MYSLÍKOVÁ Nina údržba stromů, dřeviny, zelené plochy +420 378 036 320 216 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor životního prostředí - oddělení správy veřejného prostranství

Bc. HRUDKA Petr vedoucí oddělení, úklid obvodu, odpady +420 378 036 313 215 Koterovská 83
Mgr. ŠEDIVCOVÁ Kristýna odpadové hospodářství, ochrana ovzduší +420 378 036 316 217 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor stavební a silničně správní

Ing. KOLAFA Milan vedoucí odboru +420 378 036 280 313 Koterovská 83
HAMBALÍKOVÁ Irena silniční správní úřad +420 378 036 244 314 Koterovská 83
TOMANOVÁ Alena silniční správní úřad +420 378 036 252 320 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Odbor stavební a silničně správní - oddělení stavebně správní

ZEMANOVÁ Dagmar vedoucí oddělení - byt. domy, vodohosp. stavby +420 378 036 245 316 Koterovská 83
MAYEROVÁ Ivana reklamy, telekomunikace +420 378 036 243 318 Koterovská 83
ERHARDOVÁ Radka rodinné domy +420 378 036 246 317 Koterovská 83
Ing. WENDLEROVÁ Renáta existence staveb, změna užívání +420 378 036 247 316 Koterovská 83
ZIMMELOVÁ Kateřina inženýrské sítě, garáže, rekreační domy +420 378 036 248 317 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany / Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany - Dohody kultura

Bc. ŠKOPKOVÁ Jana DiS. vítání občánků, kultura +420 378 036 263 101 Koterovská 83

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu