Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 1


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Bubeníčková Ivana Starostka +420 378 036 000 320 alej Svobody 60
Mgr. Mgr. Šuma Miroslav Místostarosta +420 378 036 011 318 alej Svobody 60
Uhlík Jiří MBA Místostarosta +420 378 036 003 319 alej Svobody 60
Ing. Rezek Jiří Ph.D. Místostarosta +420 378 036 004 322 alej Svobody 60
Mgr. KRŇOUL Štěpán Předseda Kontrolního výboru +420 378 036 013 306 alej Svobody 60
Pernglau Lucie Předseda Finančního výboru +420 378 036 002 314 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1

Mgr.Bc. Koželuhová Barbora Tajemnice +420 378 036 005 313 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor právní a správních činností

Mgr. Kolářová Pavla Vedoucí Odboru právního a správních činností +420 378 036 038 114 alej Svobody 60
Mgr.Bc. Kobzová Lucie Přestupkové řízení +420 378 036 039 115 alej Svobody 60
Mašková Gabriela Přestupkové řízení +420 378 036 033 120 alej Svobody 60
Bc. Psutková Kamila Přestupkové řízení +420 378 036 037 115 alej Svobody 60
Kostlivá Drahomíra Evidence obyvatel +420 378 036 034 122 alej Svobody 60
Švárová Martina DiS. Evidence obyvatel +420 378 036 034 122 alej Svobody 60
Bešková Eva Ověřování, Czech Point +420 378 036 036 110 alej Svobody 60
Martínková Šárka Ověřování, Czech Point +420 378 036 036 110 alej Svobody 60
Roudová Ilona Podatelna +420 378 036 035 113 alej Svobody 60
Stroukalová Petra Podatelna +420 378 036 035 113 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor

Mgr. Matějčková Diana Vedoucí Organizačního odboru +420 378 036 108 316 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor - Kancelář tajemníka

Slavíková Jana Vedoucí odd. Kancelář tajemníka, RMO 1 +420 378 036 015 315 alej Svobody 60
Pavelková Jana Asistentka starostky a místostarostů +420 378 036 001 317 alej Svobody 60
Bc. Štádlerová Eva Asistentka starostky a místostarostů, ZMO 1 +420 378 036 101 317 alej Svobody 60
Kubový Petr Řidič, údržbář +420 378 036 024 016 alej Svobody 60
Lišková Drahomíra Vrátná, spojovatelka +420 378 036 026 112 alej Svobody 60
Sartoriusová Ivana Vrátná, spojovatelka +420 378 036 026 112 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor - Oddělení vnějších vztahů

Ing. Kučová Ivana Vedoucí Oddělení vnějších vztahů +420 378 036 007 109 alej Svobody 60
Šimanová Klára Referent vztahů k veřejnosti +420 378 036 107 104 alej Svobody 60
Vejvodová Miroslava Referent vztahů k veřejnosti +420 378 036 008 109A alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor - Personální a mzdové oddělení

Haidlmayerová Renata Vedoucí Personálního a mzdového oddělení +420 378 036 073 221 alej Svobody 60
Marková Jana Personální práce a mzdy +420 378 036 109 222 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor správy majetku

Ing. Štědrá Eva MBA Vedoucí Odboru správy majetku +420 378 036 190 107 alej Svobody 60
Ing. Kaslová Hana Mateřské školy +420 378 036 092 108 alej Svobody 60
Korandová Helena Dětská hřiště, mobiliář +420 378 036 050 106 alej Svobody 60
Štál Martin DiS. Technický pracovník, údržba +420 378 036 024 016 alej Svobody 60
RNDr. Tomšíková Iveta Správa majetku +420 378 036 020 106 alej Svobody 60
Vacková Ivana Pozemky +420 378 036 055 108 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investic

Šlechtová Andrea DiS. Vedoucí Odboru investic +420 378 036 054 310 alej Svobody 60
Pavlíková Věra Investice +420 378 036 052 311 alej Svobody 60
Tolarová Jaroslava Investice +420 378 036 053 303 alej Svobody 60
Bc. Zahálková Eva Investice +420 378 036 051 311 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor stavebně správní

Ing.Bc. Jan Jaroslav DiS. Vedoucí Odboru stavebně správního +420 378 036 065 304 alej Svobody 60
Mahdalíková Jana Stavební úřad +420 378 036 056 308 alej Svobody 60
Novotná Jana Stavební úřad +420 378 036 066 308 alej Svobody 60
Schimmerová Renata Stavební úřad +420 378 036 062 305 alej Svobody 60
Stračkovská Radka Stavební úřad +420 378 036 064 305 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Finanční odbor

Ing. Pojarová Jitka Vedoucí Finančního odboru +420 378 036 070 214 alej Svobody 60
Bc. Hajšmanová Jana Pokladna +420 378 036 171 102 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Finanční odbor - FIN - Oddělení poplatků

Ing. Levová Lucie Vedoucí Oddělení poplatků, agenda dotací +420 378 036 077 212 alej Svobody 60
Ing. Kešnerová Kateřina Pohledávky +420 378 036 075 211 alej Svobody 60
Mgr.Bc. Milotová Klára Místní poplatky +420 378 036 076 211 alej Svobody 60
Rubešová Lenka Místní poplatky +420 378 036 074 213 alej Svobody 60
Ing. Sekaninová Renáta Agenda dotací +420 378 036 178 212 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Finanční odbor - FIN - Oddělení ekonomické

Čiliaková Romana Vedoucí Ekonomického oddělení +420 378 036 172 217 alej Svobody 60
Fendrychová Alena Účetní +420 378 036 072 217 alej Svobody 60
Bc. Punčochářová Veronika Rozpočet +420 378 036 071 213 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy

Bc. Tomašuková Romana Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy +420 378 036 040 216 alej Svobody 60
JUDr. Všaha Zdeněk Vedoucí úseku úklidu +420 378 036 012 111 alej Svobody 60
Kovanda Lukáš Úklid, zeleň +420 378 036 022 111 alej Svobody 60
Loužecký Petr Úklid, zeleň +420 378 036 023 111 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení dopravy

Soukup Zdenek Vedoucí Oddělení dopravy +420 378 036 063 219 alej Svobody 60
Bc. Bohuslav Miloslav Referent Oddělení dopravy +420 378 036 067 219 alej Svobody 60
Ing. Špatenková Lenka Referentka Oddělení dopravy +420 378 036 067 219 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí

Bruková Magdalena Vedoucí Oddělení životního prostředí +420 378 036 043 220 alej Svobody 60
Bc. Berková Aneta Referent ochrany přírody a krajiny +420 378 036 042 215 alej Svobody 60
Hejduková Marta Rybářské a lovecké lístky +420 378 036 041 220 alej Svobody 60
Ing. Pokorná Adéla Kácení dřevin, péče o stromy +420 378 036 044 215 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Kontrolní oddělení

Dostalová Michaela Vedoucí Kontrolního oddělení +420 378 036 010 307 alej Svobody 60
Dominová Markéta Referent Kontrolního oddělení +420 378 036 110 307 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor

Mgr. Krausová Dana Vedoucí Sociálního odboru +420 378 036 180 204 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor - Odd. sociální práce a veř. opatrovnictví

Krejsová Alena DiS. Vedoucí Odd. sociální práce a veřejného opatrovnictví +420 378 036 087 208 alej Svobody 60
Mgr. Bradáčová Anna Sociální pracovnice +420 378 036 186 207 alej Svobody 60
Bc. Hoffmanová Marie DiS. Sociální pracovnice, veřejný opatrovník +420 378 036 185 210 alej Svobody 60
Bc. Mrázová Ivana DiS. Sociální pracovnice +420 378 036 183 210 alej Svobody 60
Mgr. Reitermanová Petra Sociální pracovnice +420 378 036 085 207 alej Svobody 60
Bc. Šotová Přívětivá Tereza Sociální pracovnice +420 378 036 187 208 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor - Oddělení soc. práv. ochrany dětí

Bc. Mrázová Jana Vedoucí Oddělení SPOD +420 378 036 084 203 alej Svobody 60
Mgr. Baxová Vendula Kurátor pro mladistvé +420 378 036 081 205 alej Svobody 60
Mgr. Holacká Markéta Kurátor pro mladistvé +420 378 036 088 205 alej Svobody 60
Bc. Havlíková Iveta DiS. OSPOD +420 378 036 083 202 alej Svobody 60
Bc. Millerová Šárka OSPOD +420 378 036 182 203 alej Svobody 60
Kepková Blanka OSPOD +420 378 036 089 209 alej Svobody 60
Mgr. Schovánek Veronika OSPOD +420 378 036 184 202 alej Svobody 60
Mgr. Sieberová Veronika DiS. OSPOD +420 378 036 189 209 alej Svobody 60

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu