Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úřad městského obvodu Plzeň 1


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Stehlík Pavel Tajemník 378 036 005 313 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor právní a správních činností

Mgr. Petrová Jana Pověřena vedením Odboru právního a správních činností 378 036 039 115 alej Svobody 60
Mgr. Kolářová Pavla Přestupkové řízení 378 036 038 120 alej Svobody 60
Mašková Gabriela Přestupkové řízení 378 036 033 120 alej Svobody 60
Bc. Psutková Kamila Přestupkové řízení 378 036 037 115 alej Svobody 60
Kostlivá Drahomíra Evidence obyvatel 378 036 034 122 alej Svobody 60
Šedivcová Lenka Evidence obyvatel 378 036 034 122 alej Svobody 60
Bešková Eva Ověřování, Czech Point 378 036 036 110 alej Svobody 60
Martínková Šárka Czech Point 378 036 036 110 alej Svobody 60
Roudová Ilona Podatelna 378 036 035 113 alej Svobody 60
Stroukalová Petra Podatelna 378 036 035 113 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor

Kocourková Anna Vedoucí Organizačního odboru 378 036 006 316 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor - Kancelář tajemníka

Slavíková Jana Vedoucí odd. Kancelář tajemníka, RMO 1 378 036 015 315 alej Svobody 60
Pavelková Jana Asistentka starostky a místostarostů 378 036 001 317 alej Svobody 60
Bc. Štádlerová Eva Asistentka starostky a místostarostů, ZMO 1 378 036 101 317 alej Svobody 60
Kubový Petr Řidič, údržbář 378 036 024 016 alej Svobody 60
Bc. Bokrová Ilona Vrátná, spojovatelka 378 036 026 112 alej Svobody 60
Lišková Drahomíra Vrátná, spojovatelka 378 036 026 112 alej Svobody 60
Sartoriusová Ivana Vrátná, spojovatelka 378 036 026 112 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor - Organizační oddělení

Mgr. Matějčková Diana Vedoucí Organizačního oddělení 378 036 108 315 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor - Organizační oddělení - Úsek personální

Gruberová Petra Personalistika, volby 378 036 009 210 alej Svobody 60
Veverková Miroslava Personalistika 378 036 109 210 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Organizační odbor - Organizační oddělení - Úsek vnějších vztahů

Bachmannová Šárka Úředník Úseku vnějších vztahů 378 036 007 111 alej Svobody 60
Šimanová Klára Administrativní pracovník 378 036 107 111 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investic a majetku

Šlechtová Andrea DiS. Vedoucí Odboru investic a majetku 378 036 054 304 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investic a majetku - Oddělení investic

Bc. Zahálková Eva Pověřena vedením Oddělení investic 378 036 051 311 alej Svobody 60
Pavlíková Věra Investice 378 036 052 311 alej Svobody 60
Tolarová Jaroslava Investice 378 036 053 309 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor investic a majetku - Oddělení správy majetku

Ing. Štědrá Eva MBA Vedoucí Oddělení správy majetku 378 036 190 310 alej Svobody 60
Mgr. Přibylová Michaela Mateřské školy 378 036 092 309 alej Svobody 60
DiS. Štál Martin Pověřen vedením Úseku údržby 378 036 024 016 alej Svobody 60
RNDr. Tomšíková Iveta Správa majetku 378 036 020 303 alej Svobody 60
Vacková Ivana Pozemky 378 036 055 310 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor stavebně správní

Ing.Bc. Jan Jaroslav DiS. Pověřen vedením Odboru stavebně správního 378 036 065 302 alej Svobody 60
Kadlecová Jiřina Stavební úřad 378 036 061 308 alej Svobody 60
Schimmerová Renata Stavební úřad 378 036 062 305 alej Svobody 60
Votýpková Radka Stavební úřad 378 036 064 305 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Finanční odbor

Ing. Pojarová Jitka Vedoucí Finančního odboru 378 036 070 214 alej Svobody 60
Bc. Hajšmanová Jana Pokladna 378 036 171 102 alej Svobody 60
Ing. Kešnerová Kateřina Pohledávky 378 036 075 211 alej Svobody 60
Bc. Punčochářová Veronika Rozpočet 378 036 071 213 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Finanční odbor - FIN - Oddělení poplatků

Ing. Levová Lucie Vedoucí Oddělení poplatků 378 036 077 215 alej Svobody 60
Mixová Stanislava Místní poplatky 378 036 076 211 alej Svobody 60
Rubešová Lenka Místní poplatky 378 036 074 215 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Finanční odbor - FIN - Oddělení ekonomické

Čiliaková Romana Vedoucí Oddělení účetnictví 378 036 172 217 alej Svobody 60
Fendrychová Alena Účetní 378 036 072 217 alej Svobody 60
Haidlmayerová Renata Mzdová účetní 378 036 073 213 alej Svobody 60
Příhodová Irena Agenda dotací 378 036 178 216 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy

Bc. Tomašuková Romana Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy 378 036 040 221 alej Svobody 60
JUDr. Všaha Zdeněk Vedoucí úseku úklidu 378 036 012 114 alej Svobody 60
Ing. Kuthan Jiří Úsek úklidu 378 036 023 114 alej Svobody 60
Pasternak René Úsek úklidu 378 036 022 114 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení dopravy

Soukup Zdenek Vedoucí Oddělení dopravy 378 036 063 219 alej Svobody 60
Bc. Bohuslav Miloslav Referent oddělení dopravy 378 036 067 219 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí

Bruková Magdaléna Pověřena vedením Oddělení životního prostředí 378 036 043 222 alej Svobody 60
Ing. Brada Lukáš DiS. Referent ochrany přírody a krajiny 378 036 042 220 alej Svobody 60
Hejduková Marta Rybářské a lovecké lístky 378 036 041 222 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Kontrolní oddělení

Szikszay Karel DiS. Vedoucí Kontrolního oddělení 378 036 110 307 alej Svobody 60
Dostalová Michaela Referent kontrolního oddělení 378 036 010 307 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor

Mgr. Krausová Dana Vedoucí Sociálního odboru 378 036 180 204 alej Svobody 60
Mgr. Bradáčová Anna Sociální pracovnice 378 036 186 207 alej Svobody 60
Mgr. Holacká Markéta Veřejný opatrovník, sociální pracovník 378 036 187 208 alej Svobody 60
DiS. Krejsová Alena Veřejný opatrovník, sociální pracovník 378 036 087 208 alej Svobody 60
Mgr. Reitermanová Petra Sociální pracovnice 378 036 085 207 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 1 / Úřad městského obvodu Plzeň 1 - Sociální odbor - Oddělení soc. práv. ochrany dětí

Bc. Mrázová Jana Pověřena vedením Oddělení OSPOD 378 036 084 203 alej Svobody 60
Mgr. Baxová Vendula Kurátor pro mladistvé 378 036 081 205 alej Svobody 60
Bc. Havlíková Iveta OSPOD 378 036 083 202 alej Svobody 60
Bc.Mgr. Houška Jindřich Kurátor pro mladistvé 378 036 088 205 alej Svobody 60
Kepková Blanka OSPOD 378 036 089 209 alej Svobody 60
Bc. Kučerková Helena OSPOD 378 036 183 202 alej Svobody 60
Podráská Dominika DiS. OSPOD 378 036 182 203 alej Svobody 60
Mgr. Schovánek Veronika OSPOD 378 036 184 212 alej Svobody 60
Bc. Sieberová Veronika DiS. OSPOD 378 036 189 209 alej Svobody 60

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu